Thursday, 29 February 2024

ชายชรายากจน ผู้มีใจบุญอันเป็นกุศล หอบสายบัวกองโตที่หามาได้ เพื่อนำถวายพระ บุญกุศลทำให้มีผู้ใจบุญซื้อบ้านหลังใหม่ให้

จากคลิปวิดิโอและโพสต์ที่ทำให้ชาวเน็ตต่างยิ้มได้ กับเรื่องดีๆ ของชายชรายากจน ผู้มีใจบุญอันเป็นกุศล หอบสายบัวกองโตที่หามาได้ เพื่อนำมาถวายพระ เนื่องจากไร้เงินทองที่จะซื้ออาหาร สิ่งของอื่นมาถวาย

โดยในเฟสบุ๊ค “พระภู ธรรมนันท์” ได้โพสต์ภาพพร้อมคลิปวิดีโอบรรยายเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งได้นำสายบัวที่ตั้งใจเก็บเพื่อมาถวายพระ เนื่องด้วยไม่มีเงินทองไปซื้อข้าวปลาอาหารเหมือนคนอื่นๆ ระบุว่า “คนจนผู้ยิ่งใหญ่ ชายผู้เข็ญใจปรารถนาถวายทานแด่คณะสงฆ์ แต่ไม่มีทรัพย์ จึงเก็บสายบัวมาถวายทาน นับว่าเป็นกุศลอย่างยิ่ง

ทีมงานจึงได้มอบถุงน้ำใจผ้าห่มแก่ชายผู้ เข็ญใจท่านนี้

ล่าสุดชายเก็บดอกบัวถวายพระคนดังกล่าวนั้น มีบ้านหลังใหม่อยู่แล้ว ซึ่งบนเฟสบุ๊ค “พระโต้ง กตปุญโญ” ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า

ยังจำกันได้ไหม คนจนผู้ยิ่งใหญ่ลุงดอกบัว ชายผู้เ ข็ญใจ บ้านหลังใหม่ โดยลุงดอกบัวดีใจเป็นอย่างยิ่ง ขณะที่ชาวบ้านก็ดีใจไปกับลุงดอกบัวด้วย

ล่าสุดเฟซบุ๊ก พระภู ธรรมนันท์ ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าประทับใจนี้ว่า
“บ้านน้อยหลังนี้มี 2 ชีวิต นอกจากคน (ลุงสายบัว) ได้บ้านหลังใหม่แล้ว น้องหม าก็ได้อยู่บ้านหลังใหม่ด้วย อยู่ใต้ถุนบ้าน
ลุงสายบัว เก็บน้องหม ามาเ ลี้ยงด้วย 1 ตั ว

“บ้านหลังใหม่ ลุงสายบัว คนจนผู้ยิ่งใหญ่ ; ชายผู้เข็ญใจ อนุโมทนา คุณธัญธารีย์ สันตพันธุ์ เจ้าภาพซื้อบ้านหลังใหม่ให้ในราคา 130,000 บาท”

“คณะพระธรรมจาริก ศูนย์อบรมฯเข็กน้อย เจ้าภาพเทพื้น ซื้อไม้ผลชนิดต่างๆ ปลูกปรับปรุงภูมิทัศน์ 15,000 บาท คุณนก เพชรบูรณ์ จัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้ 2,000 บาท

นับเป็นบ้าน หลังที่ 58 บ้านพระธรรมจาริกสงเคร าะห์ ที่สร้างมอบให้ผู้ยากไร้ ผู้พิก าร ผู้สูงอ ายุและผู้ประส บภั ยต่างๆ”