Tuesday, 27 February 2024

ฉัตรทองคำ ยอดพระธาตุพนม 16 กิโลกรัมประดับด้วยเพชรกว่า 200 เม็ด เป็นบุญตาที่ได้เห็นงดงามยิ่งนัก

มีเรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร วัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาสประดิษฐาน ณ ริมฝั่งเเม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พระธาตุพนมนี้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดย เฉพาะอย่างยิ่งชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประชาชนลาวด้วย

ในฤดูเทศกาลเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศมาสมโภชเเละนมัสการพระธาตุพนมเเละสำหรับงานใหญ่ประจำปีของชาวนครพนมเเละชาวไทยทุกคนเลยก็ว่าได้ สำหรับงานนมัสการพระธาตุพนม โดยในปีนี้ 2563ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกภาคก็จะเดินทางไปกราบนมัสการพระธาตุพนมเป็นจำนวนมากในทุกปี

โดยเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ทางเพจ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ก็ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่าปลียอดพระธาตุพนม วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 9 นาฬิกา 59 นาที อนุโมทนาบุญใหญ่ สมโภช 1 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 63 ขอกราบอนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”

ขอขอบคุ ณภาพจากเ ฟ ซบุ๊ก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเเละขอบคุ ณเพจ มหัศจรรย์สกลนคร / นานาชวนคิด