Monday, 24 June 2024

จากอดีตถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาชาวบ้าน “สูบน้ำอัตโนมัติ” ตลอด 24 ชม. ไม่ใช้ไฟฟ้า

กังหันสูบน้ำ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ได้นำมาดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยด้วยการนำเอาอุปกรณ์ใหม่ๆมาสร้าง ช่วยลดระยะเวลา ลดต้นทุนในการสร้าง และมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

โดยกังหันสูบน้ำนี้จะสูบน้ำได้แรงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความแรงของกระแสน้ำที่ไหลผ่าน

โดยหลักการทำงานนั้น อาศัยพลังงานน้ำในการขับเคลื่อน ขอเพียงแค่ติดตั้งไว้ในคลองน้ำ หรือ ลำธาร ที่มีน้ำไหลผ่านเพียงเท่านั้นก็สามารถทำงานได้แล้ว

โดยการทำงานของกังหันสูบน้ำนี้เวลาน้ำไหลผ่าน จะมีแรงผลักใบพัดของกังหัน ทำให้กังหันหมุน

ดังตัวอย่างแบบจำลองในรูป กระแสน้ำจะไหลแล้วผลักใบของกังหันให้กังหันหมุน ที่กังหันจะมีท่อปลายเปิดคอยกวักน้ำเข้ามา แล้วน้ำจะไหลผ่านท่อและม้วนเข้าไปตามขุดท่อ

เมื่อน้ำอยู่ในขดท่อและกังหันหมุนต่อไปเรื่อยๆ น้ำที่เข้ามาใหม่ก็จะดันน้ำที่อยู่ในท่อเก่าเข้าไปเรื่อยๆ เกิดเป็นแรงดันน้ำในท่อ น้ำก็จะถูกลำเลียงส่งออกมาตามท่อที่ต่อเอาไว้

ไหลออกมาสู่บ่อพักน้ำที่เตรียมเอาไว้ เพื่อเตรียมเอาไปใช้ในการเกษตร ในสวน หรือ รดแปลงผักต่อไป เป็นพลังงานฟรีจากธรรมชาติ ที่ใช้แรงน้ำเป็นตัวขับเคลื่อน

แรงดันของน้ำที่สูบออกมาได้ขึ้นอยู่กับความแรงของกระแสน้ำที่ใช้ในการขับเคลื่อนใบพัด ดังตัวอย่างนี้ดัดแปลงคลองน้ำให้แคบลงโดยการทำกำแพงปูนบีบคลองน้ำเข้ามา น้ำที่ไหลผ่านตรงส่วนนี้จึงไหลเร็วและแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้สูบน้ำได้แรงขึ้น ด้วยกำลังขนาดนี้สามารถสูบน้ำขึ้นไปใช้ในที่สูงได้ด้วย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เพจ วิชาชีวิต