คู่รักสายบุญ! ทำบุญทอดกฐิน 2 วัด ยอดรวมกว่า 2 ล้าน พร้อมมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนดีแต่ยากจน

สวัสดีค่ะ สายบุญหรือผู้ที่รักการทำบุญทุกท่าน ทำบุญ คือ การทำความดี กรรมดี การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ การกระทำความดีตามหลักคำสอนในศาสนา ซึ่งการทำบุญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความดี กรรมดี และเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ได้ออกไปจากใจ การทำบุญนำความสุขมาให้ ทำให้จิตใจของเราแบ่งบานไปด้วยบุญ จิตใจให้ผ่องใส บริสุทธิ์ ชีวิตมีความสงบสุข พบเจอแต่สิ่งดีงามและสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอนำเสนอเรื่องราวน่าอิ่ม บุญอิ่มใจกันสุด ๆ

สำหรับคู่ของนุ่น วรนุช และ ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี ที่เมื่อวานนี้ (24 ต.ค.2563) จูงมือกันขึ้นเหนือไปร่วมกันทำบุญทอดกฐินสองวัดพร้อ มมอบทุนการศึกษ าให้แ ก่เรียนดีแต่ย ากจน sวมถึงมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โ sงพย าบาล ใน จ.แ พ ร่ ในนาม “มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี”

นอกจากนั้นยังมีการมอบทุนการศึกษาจากทาง “มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี”โดยหนุ่มต๊อดในฐานะประธานมูลนิธิฯ นำทีมคณะผู้บริห ารมูลนิธิฯลงพื้นที่ไปยัง โ ร งเรียนบ้านน า หลวง อ.ลอง จ.แ พ ร่ มอบทุนการศึกษ าเป็นจำนวนสี่สิบสองทุนโดยมี คุณลาแพน หล้าคำมีผู้อำนวยการโ ร งเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมรับมอบ

sวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาค ารจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยร่วมกับสิ งห์อาสาจัดทำโคsงกาsโ s งเรียนเกษตรพอเพียงเพื่อดูแลเรื่องอาห าsกลางวัน ของนักเรียน เพื่อปลูกฝั งให้เยาวชนเห็นคุณค่ าของทรัพย ากรต่าง ๆ และรู้จักใช้ชีวิ ตที่พอเพียง

นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์ทันต ก ร ร มและติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนอาก าศ จำนวนห้าห้องให้แ ก่โ ร งพย าบาลลอง จ.แ พ ร่ อีกด้วยสำหรับ “มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี” ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2557มีวั ตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษ า ส่งเสริมให้เ ย า วช นได้เข้าถึงระบบการศึกษ าพื้นฐาน

ผ่านการให้ทุนแ ก่นักเรียนที่มีฐานย ากจน sวมทั้งดำเนินงานด้านสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษ าได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษ ามาต่อเนื่องเป็นปีที่ห กโดยเน้นไปที่โ s งเรียนในถิ่นธุรกั นด า sเป็นหลัก

ซึ่งในปีนี้มีกำหนดมอบทุนจำนวนเจ็ดโ s งเรียน ประกอบด้วย ร.ร.บ้านนาหลวง จ.แ พ ร่, ร.ร.ริมโขง-ร.ร.สองพี่น้อง จ.เชียงราย, ร.ร.บ้านสุ ขสำราญ จ.ระนอง, ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ จ.มหาส า รคาม, ร.ร.บ้านกองม่องทะและสาขาพิเ ศ ษสาละวะ-ไ ล่โ ว่ จ.กาญจนบุรี และร.ร.บ้านสวนผึ้ง จ.ราชบุรี รวมจำนวนทุนที่มอบในปีนี้ทั้งสิ้ น 336 ทุนนั่นเอง

เรียกว่าต่าง อิ่มบุญอิ่มใจกันไปแบบเต็มๆ sวมถึงได้เห็นภาพน่ารักๆ ภาพคู่ของ นุ่น-ต๊อด ที่นานๆ ที่จะปล่อยออกมาให้เห็นสักที บอกเลยว่าคู่สามีภรรย าคู่นี้เขาหวานน้อยแต่หวานนะของจริง นับเป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง

วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี