Sunday, 14 April 2024

คุณตา สร้างมหากุศลครั้งใหญ่ บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลให้ชุมชน

“คุณตามา ทองรักษ์” ถือเป็นบุคคลที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง เมื่อคุณตามาได้สร้ามหากุศลครั้งใหญ่ โดยการบริจาคที่ดินของตนเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาล บุคคลในโลกออนไลน์ต่างร่วมอนุโมทนาสาธุกับคุณตาด้วย

ซึ่งเรื่องราวนี้ทางเพจ พระนพดล สิริวํโส ได้โพสต์มาจาก พะเยาโพสต์ PhayaoPost

มหากุศลอันยิ่งใหญ่ของ คุณตาชาวจังหวัดพะเยา ที่ ได้ ใจ บุญ มอบ ที่ ดิน ผืน ใหญ่ ให้ใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาล เพื่อให้นำไปพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของชาวบ้านในชุมชนละแวกดังกล่าว และสร้างสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมต่อไป จนสร้างเสียงชื่นชมของผู้ที่ได้รับรู้เรื่องราวตามมาอย่างมากมาย

“คุณตามา ทองรักษ์” ส่งมอบที่ดินให้สร้างโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์กับชุมชนตำบลบ้านต๋ำ จังหวัดพะเยา โดยการถวายที่ดินไว้ในบวร พุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก ร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณตาด้วยครับ

แ อ ด มิ น เกษตร ก้ า ว ห น้ า ขอกราบอนุโมทนาสาธุ กับคุณตามา ทองรักษ์ด้วย ขอให้คุณตามีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานไปนานๆ อนุโมทนาสาธุครับ

ขอขอบคุณ : พะเยาโพสต์ PhayaoPost , mokkalana , เพจ พระนพดล สิริวํโส