Saturday, 20 July 2024

คำสอนจากพ่อ มอบให้ลูก ความยากลำบากจะทำให้ลูกเข้มแข็ง

ลูกจงจำไว้ว่าเหรียญนั้นมีสองด้าน สิ่งใดที่พ่อหรือแม่ของลูกได้ทำผิดพลาดไป จงรับรู้และ​เรียนรู้ความผิดพลาดเหล่านี้ เอาไว้คอยเตือนใจลูกว่าอย่าทำตามเด็ด ข า ด

1.คนที่ไม่ดีต่อเรา ไม่ต้องไปใส่ใจนัก ในชีวิตคนเราไม่มีใครมีหน้าที่ที่จะต้องมา ดีต่อเรายกเว้นพ่อกับแม่ของลูก สำหรับคนที่ดีกับลูก นอกจากลูกต้องหวงแหนและขอบคุณเขาแล้ว ยังต้องคอยระวังตัวไว้ด้วย เพราะคนเราทุกคนทำอะไรย่อมมีจุดประสงค์ เขาทำดีกับลูกใช่ว่าเขาจะทำเพราะชอบลูก เสมอไปลูกต้องตระหนักจุดนี้ให้ดี อย่ าเพิ่งรับเขาเป็นเพื่อนเร็วเกินไป

2.ไม่มีคนที่ทดแทนกันไม่ได้และไม่มีสิ่งใดที่ต้องมีให้ได้ ถ้าเข้าใจจุดนี้ หากวันใดคนข้างกายของลูกไม่ต้องการลูกอีกต่อไปหรือวันใดที่ลูกต้องเสียสิ่งที่รักที่สุดไป

3.ชีวิตนี้แสนสั้น หากลูกยังใช้ชีวิตอย่ างไม่เห็นคุณค่า พรุ่งนี้ลูกจะพบว่าชีวิตจะหลุดลอยไปไกลยิ่งขึ้น ดังนั้นยิ่งรู้จักถนอมชีวิตเร็ว เท่าใดเวลาที่ลูกจะได้รับความสุขจากชีวิตก็ จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นหาความสุขเสียแต่วันนี้ ดีกว่านั่งหวังให้มีอายุยืนนาน
4.ในโลกนี้ไม่มีเรื่องรักนิรันดร์กาล ความรักเป็นเพียงความรู้สึกชั่ววูบ โดยความรู้สึกนี้ย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและอารมณ์ หากสิ่งที่ลูกรักมากที่สุดจากลูกไป ขอให้รอคอยอย่างอดทน ให้เวลาช่วยชะล้าง ให้จิตใจค่อยๆ ตกตะกอน แล้วความทุกข์ของลูกจะค่อยๆ จางหายไป อย่ าวาดหวังความรักให้สวยเกินไปและอย่าซ้ำเติมการอกหักให้ทุ ก ข์เกินเหตุ

5.แม้ว่าคนหลายคนที่ประสบความสำเร็จ ในโลกนี้ไม่ได้เรียนมาสูง แต่ไม่ได้หมายความว่าหากไม่ขยันเรียนแล้วจะได้ดี ความรู้คืออ า วุ ธ คนเราอาจสู้แล้วรวย แต่ไม่มีทางรวยได้ หากปราศจากอ า วุ ธสู้

6.พ่อจะไม่เลี้ยงดูครึ่งหลังของชีวิตลูก เมื่อลูกโตพอจนเป็นอิสระได้แล้ว พ่อก็หมดหน้าที่แล้ว หลังจากนั้นไปลูกจะนั่งรถเมล์หรือจะนั่งรถเบนซ์ จะกินหูฉลามหรือจะกินบะหมี่ข้างถนนลูกต้องเลือกเอง

7.ต้องทำดีต่อผู้อื่น แต่อย่ าหวังว่าผู้อื่นต้องทำดีต่อเรา เราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่ างไร มิได้หมายความว่าผู้อื่นก็จะปฏิบัติตอบต่อเราในแบบเดียวกัน ลูกต้องเข้าใจในข้อนี้จะได้ไม่หาทุ ก ข์ใส่ตัว โดยไม่จำเป็น

8.พ่อซื้อล๊อตเตอรี่มาตลอดชีวิต ยังย า กจนเหมือนเดิม แม้แต่รางวัลเลขท้ายยังไม่เคยถูกเลย นี่เป็นบทพิสูจน์ว่าคนเราจะเจริญก้าวหน้าได้ ต้องขยันขันแข็งอ ย่ า งเดียวเท่านั้น ในโลกนี้ไม่มีมื้อเที่ยงที่ไม่ต้องเสียตังค์

9.ญาติ มิตรหรือสหาย ล้วนเป็นกันชาตินี้ชาติเดียว ฉะนั้นจงหวงแหนโอกาสที่ได้อยู่ด้วยกันและแสนมีค่านี้ เพราะในชาติ ห น้ า ไม่ว่าท่านจะรักใครหรือชั งใครท่านก็จะไม่มีโอกาสได้พบกันอีก