Tuesday, 21 May 2024

คาถาหลางปู่สราง บทสวดก่อนนอน ยิ่งสวดยิ่งดี ใครสาธุขอให้รวย

หลวงปู่สรวงเป็นพระสงฆ์ผู้มีเชื้อชาติกัมพูชา เมื่อหลวงปู่สรวงเดินทางมาอยู่ในประเทศไทย พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ก็ต่างมีความเคารพศรัทธาต่อหลวงปู่สรวงและมีการแผ่ขยายศรัทธาต่อหลวงปู่สรวงกว้างขวางมากขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน เพราะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิถีชีวิตอยู่อย่างสมถะ สันโดษ เรียบง่าย ชอบอยู่กับธรรมชาติในป่า

ใครอยากดวงดีฟังไว้ นี้เป็นค า ถ าที่หลวงปู่สรวง แห่งวัดไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบให้กับลูกศิ ษย์ท่าน ส วดก่อนนอน ส วดก่อนวัน เลข ออก หรือใช้ส วดก่อนซื้อรางวัล ตามเวลาที่สะดวก

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

สะหะหวຍยัง
เอหิ อัคคะชายะ
อัคคะชาหิ สะหะหิโต
เอหิมะมะ

กุลเนียะสัจจัง
จักขุวิญญาณัง
สติโลกะวิทู
สัตถาเทวะมะนุสสานัง
อุอะขะหะนิมิตตัง

(ส วดภ าวนา 9จบ) (หรือ 108 จบ ได้ยิ่งดี)

หลวงปู่สรวง

แหล่งที่มา: mysteriousworld