Saturday, 20 July 2024

คาถาหลวงปู่ทวดช่วยได้ สวดแล้วเป็นเหมือนพุทธคุณครอบจักรวาล เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาด การงานการเงินคล่องตัว สาธุขอให้รวย

พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดคงไม่มีผู้ใดไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ ตำบลป่าไร่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตต านี โดยเฉพาะผู้ที่ต้องมีการเดินทางบ่อยๆวันนี้เรามีคาถาของหลวงปู่ทดที่เชื่อกันว่าเมื่อสวดแล้วเป็นเหมือนพุทธคุณครอบจักรวาล เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาด การงานการเงินที่ติดขัดก็คล่องตัว น้อมนำใจของทุกท่านไปสวดคาถานี้พร้อมๆกัน

หากกล่าวถึง หลวงปู่ทวด วัดช้างใ ห้ ที่มาของสมญานาม หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เกิดจากในอดีตการเดินทางจากสงขลามาอยุธย านั้น จะต้องเดินทางทางเรือและใช้เวลาเป็นปีครั้งนั้นลูกเรือชาวมุสลิมของเรือลำที่หลวงปู่ทวดเดินทางมาด้วย มัวแต่ตั้งวงเล่นไ พ่จนลืมเตรียมน้ำจืดไว้กินไว้ใช้บนเรือ เมื่ออ อ ก เดินทางจึงไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้กัน แล้วพาลมากล่าวหาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะมีภิกษุร่วมเดินทางมาด้วย ทำให้พวกเขาจะพากันอดน้ำต า ย คิดได้ดังนั้นจึงคิดไล่หลวงปู่ทวดลงจากเรือหลวงปู่ท่านจึงได้อธิษฐานว่า หากแม้ข้านี้สามารถที่จะสืบต่ออายุพุทธศาสนา ทำงานให้ศาสนารุ่งเรือง ขอให้น้ำทะเลบริเวณที่เท้าเหยียบลงไปนี้จงกลายเป็นน้ำจืดเถิด

แล้วท่านก็เอาเท้าจุ่มลงทะเล น้ำบริเวณที่ท่านจุ่มเท้าลงไปนั้นกลายเป็นน้ำจืด พวกชาวเรือสำเภานั้นจึงได้ตักขึ้นไว้ใช้ในเรือ 13 โอ่ง มีน้ำใช้ตลอดทางจนถึงอโยธย า และด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้เองท่านจึงได้รับสมญานามว่า หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

คาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลก (นะโม 3 จบ) นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (สวด 3 จบ)

การบูชาหลวงปู่ทวด
ให้บูชาท่านด้วย ธูปแขก 9 ด อ ก มะลิขาว 9 ด อ ก ตั้งนะโม 3 จบ หรือจะบูชาท่านในกรณีที่ไม่มีเครื่องบูชาได้ด้วยการระลึกถึงท่าน และสวดพระคา ถาเช่นกัน เพราะสำคัญที่ใจ มีจิตบูชาท่าน สำคัญที่สุด โดยมีไตรสรณคม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะสูงสุด

การใช้คา ถาบทนี้ คือ ให้สวดภาวนาพระคา ถา ก่อนขึ้นรถ ลงเรือ ติดต่อค้าขาย จักเกิดสิริมงคล โชคลาภมากมาย ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ท่านว่าให้หมั่นสวด เจริญภาวนา พระคา ถา หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดนี้เถิด จักบังเกิดสิ่งอัศจรรย์แก่ตนเองและครอบครัว ขณะเดียวกันยังมีคติความเชื่อด้วยว่าพุทธคุณคา ถานั้น หากท่องเป็นประจำจะคุ้มครองให้เราแคล้วคลาดปลอดภั ย จากอันต ร ายต่างๆ เช่นเดียวกับการแขวนพระหลวงปู่ทวด

น อ ก จากนี้แล้ว เพื่อเพิ่มความเข้มขลังของคา ถาหลวงปู่ทวด ยังมีการเพิ่มคา ถาหัวใจพระเจ้า 5 พระองค์ไว้ด้านหน้าและด้านหลัง กลายเป็น คา ถาหลวงปู่ทวดเปิดโลก คือ “นะ เปิด โม เปิด พุท เปิด ธา เปิด ยะ เปิดโลกด้วย นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภควา ยะธาพุทโมนะ“ ทั้งนี้ในส่วนของคา ถาบทหลังนั้น เป็นการท่องคา ถาพระเจ้า 5 พระองค์แบบถอยหลังที่ว่า ยะ ธา พุท โม นะ น สุทฺธิ เสจเนน อตฺถิ นปิ เกวลี พฺราหฺมโณ น เจว ขนฺติ โสรจฺจํ นปิ โส ปรินิพฺพุโต : ความบริสุทธิ์ก็ดี ผู้ที่จะประเสริฐล้วนก็ดี ขันติและโสรัจจะก็ดี จะเป็นผู้เย็นสนิทก็ดี ย่อมไม่มี เพราะการชำระล้าง ( ด้วยน้ำ )

คา ถาพระเจ้า 5 พระองค์ หรือ คา ถาแม่ธาตุใหญ่ ที่ว่า นะ โม พุท ธา ยะ ซึ่งมีพุทธคุณเหนือยันต์ทั้งปวง รวมทั้งความเชื่อสืบต่อกันว่าผู้ใดที่ท่องหรือบริก ร ร มพระคา ถาบทนี้ ด้วยจิตอันสงบและมั่นคงแล้ว จะมีพุทธคุณคุ้มครองครอบจักรวาล หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือมีพุทธคุณครบทุกด้าน เช่น เมตต ามหานิยม แคล้วคลาด ป้องกันภั ย มหา เ ส น่ห์ มหาอุด รวมทั้งไล่ภูตผี และใช้กัน เ ส นี ย ด จั ญ ไร ได้ อีก ด้วย

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อย อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกุศลให้กับคนที่ท่านรักให้แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดทั้งปี ตลอดไป ขออนุโมทนา สาธุ!!!