Monday, 24 June 2024

คนมีรถควรรู้ วิธีไหว้แม่ย่านางรถให้ถูกวิธี ขับรถดีแคล้วคลาดปลอดภัย

หลายต่อหลายคนที่มีรถจะมีความเชื่อเรื่องแม่ย่านางกันทั้งนั้น เพราะคิดว่าการไหว้แม่ย่านาง แม่ย่านางจะอยู่กับรถ คอยปกปักษ์รักษาให้คนที่ขับรถแคล้วคลาดปลอดภัย วันนี้เราจึงได้นำไหว้แม่ย่านางที่ถูกวิธี และสิ่งที่จะต้องเตรียมไหว้ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยไหว้และไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเตรียมอะไรบ้างไปดูกันเลย

เตรียมของมีดังต่อไปนี้

1. ผลไม้ 5 อย่าง ใช้กล้วยน้ำหว้าสุก 2 หวี และผลไม้อื่นๆอีก 4 อย่าง
2. ข้าวสวย 1 ถ้วย
3. น้ำสะอาด 1 แก้ว
4. หมาก,พูล,ยาเส้นสีฟัน 3 คำ
5. ยาสูบ 3 มวน

วิธีไหว้แม่ย่านาง

ช่วงเวลาไหว้ควรเป็นตอนเช้า เมื่อจัดเตรียมของไหว้เสร็จแล้ว จากนั้นให้สตาร์ทรถ แล้วบีบแตร 3 ทีเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย จากนั้นจุดธูปจำนวน 9 ดอก ขั้นตอนต่อไปให้กล่าวคำถวายดังนี้ (เฉพาะแม่ย่านางรถอย่างเดียวเท่านั้น)

คำถวายของไหว้แม่ย่านางรถ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 จบ
สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ
ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ
ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย าวะหัง โหตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเทอญ สาธุ ต่อจากนั้นเราก็ขอพรขอความร่ำรวย ขับขี่ปลอดภัย การงานเจริญรุ่งเรือง อะไรก็ว่าไปและรอประมาณ 20 นาที หลังจากนั้นจุดยาสูบ 3 มวนให้เจ้าที่ด้วย และรออีกประมาณ 3 นาที แล้วมาว่าคำลา

คำลาของไหว้แม่ย่านางรถ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 จบ
พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา
ข้าพเจ้าข อลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นยารักษาโรคอย่าให้เกิดโทษเลย
นะ เสสัง มังคะลา ย าจามะ

การเลือกสีรถ
สำหรับการเลือกสีรถ ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน เพราะบ้านเรามีความเชื่อว่าเวลาที่จะออกรถ ต้องดูฤกษ์ ดูวันออกรถ และยังต้องดูสีรถให้ถูกโฉลกกับเจ้าของรถด้วยเพื่อความสบายใจ เชื่อไว้ก็คงไม่เสี ยหายอะไรจริ งไหมคะ ลองมาดูสีรถตามวันเกิดกันดีกว่าว่าแต่ละวันเกิด ควรซื้อรถสีอะไร