Sunday, 14 April 2024

ข้าวโพดฝักอ่อน 50 วัน ขายได้ทุกส่วนราคาดี มีตลาดรับซื้อก่อนปลูก

คุณชวนพิศ พันธ์เพียร ภรรยาประธานสภาเกษตรฯ ราชบุรี ได้ใช้ที่ดิน 40 ไร่ ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน เมื่อปี 2548 เพราะในย่านนี้มีน้ำจากชลประทานและน้ำบาดาล เหมาะแก่การปลูกพืชอายุสั้น มีขี้วัวนมอยู่ใกล้ๆ เหมาะในการปรับปรุงบำรุงดิน อยู่ไม่ไกลจากตลาด และการคมนาคมสะดวก

ที่สำคัญมีตลาดรองรับผลผลิต ก่อนที่จะดำเนินการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วย อีกทั้งการปลูกข้าวโพดยังมีการดูแลที่ง่าย เนื่องจากใช้เวลาในการปลูกและดูแลรักษา 50 วัน เท่านั้น ก็มีรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว

การเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน ปุ๋ยข้าวโพด
ด้วยความที่ข้าวโพดฝักอ่อนเป็นพืชอายุสั้นที่ปลูกง่าย ใช้เมล็ดในการเพาะปลูกเพียงไร่ละ 3 กก. ปลูกหลุมละ 3 เม็ด ในร่องเดี่ยว ขนาด 50 ซม. ซึ่งเรื่องนี้คุณชวนพิศเปิดเผยว่า “ปลูกง่ายกว่าพืชอื่นค่ะ ไม่มีปัญหา ไม่มีหนอนและแมลง ไม่ต้องใช้ยา ไม่มีหญ้ามาก เพราะข้าวโพด 2 เดือน มันโตเร็วกว่าหญ้า และหญ้าจะค่อยๆ ตายไป หมดไป เพราะหญ้ายังไม่ทันออกเม็ดก็ไถกลบแล้ว หญ้ามันก็จะโตไม่ทันข้าวโพด ไถกลบลงดินก็เป็น ปุ๋ยข้าวโพด ได้อีก” ดังนั้นต้นทุนการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนจึงต่ำกว่าพืชหลายชนิด

เมื่อถามถึงเมล็ดพันธุ์ก็ได้รับการยืนยันว่าใช้ของซีพีตลอดมา เพราะต้นข้าวโพดจะนิ่ม วัวชอบกิน ฝักสวย เนื้อสวย น้ำหนักดี ขายได้ราคาดี พ่อค้าก็ชอบ ตลาดก็ต้องการ แต่การทำข้าวฝักอ่อนจำนวน 40 ไร่ นี้ คุณชวนพิศไม่ได้ทำพร้อมกันในคราวเดียว แต่จะเริ่มทยอยปลูกครั้งละ 2-3 ไร่ เว้นสลับกันไปทุก 7-10 วัน ก็เริ่มปลูกแปลงที่ 2 วนไปอย่างนี้ จนกระทั่งครบ 40 ไร่ ดังนั้นในพื้นที่ 40 ไร่ จึงมีทั้งพื้นที่ปลูกใหม่และเก็บผลผลิตได้ไปพร้อมๆ กัน โดยที่แรงงานมีงานทำทุกวัน ทั้งหญิงและชาย มีรายได้ทุกวัน

การเตรียมดิน
การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน แต่การเตรียมดินต้องไถไม่ให้เม็ดดินละเอียดมากไป แค่พอหยาบหรือเป็นก้อนๆ บ้าง เพราะถ้าไถดินละเอียด และยกร่อง ดินมันจะพังง่าย เวลาให้น้ำแบบน้ำลาดในแปลงต้องยกร่องเดี่ยวประมาณ 50 ซม.

การให้ ปุ๋ยข้าวโพด และน้ำ
หลังปลูกไปแล้ว 20 วัน เริ่มแตกใบออกมา จะต้องใช้ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 เพื่อเร่งให้ต้นข้าวโพดโตเร็ว พอใกล้จะออกฝัก หรือ 45 วัน ก็ใส่สูตร 21-0-0, 16-20-0 และ 15-15-15 โดยใส่ 30 กก./ไร่ และการให้ ปุ๋ยข้าวโพด ที่ดีต้องไม่ให้ตกและขังอยู่บนใบ หรือยอด ของต้นข้าวโพด เพราะถ้าปุ๋ยกักไว้ด้วยความเค็มของปุ๋ยจะทำให้ยอดข้าวโพดไหม้เสียหายได้ จนกระทั่งระยะประมาณ 50 วัน ก็จะสิ้นสุดกระบวนการ

ต้องเริ่มปลูก-เก็บเกี่ยว ให้ปุ๋ยเคมีแค่ 2 ครั้ง เท่านั้น ช่วงแรกหลังปลูก 20 วัน และช่วงหลังปลูก 45 วัน แต่เรื่องการให้น้ำต้องให้อาทิตย์ละ 1-2 วัน แม้ข้าวโพดจะเป็นพืชทนแล้งก็ขาดน้ำไม่ได้

พอข้าวโพดเริ่มออกดอกตูมก็ต้องถอดดอกทิ้ง เพราะถ้ามีดอกฝักข้าวโพดมันจะเรียงไม่สวย ขายไม่ได้ราคา และถ้าเนื้อไม่เนียนต้องคัดทิ้ง ดังนั้นคุณชวนพิศจึงต้องจ้างคนงานถอดดอกข้าวโพดทิ้งก่อน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี เก็บผลผลิตได้ 2-3 รุ่น หรือมี 4 รุ่น ในบางครั้งขึ้นอยู่กับการดูแลเป็นหลัก

การเก็บผลผลิต ข้าวโพดฝักอ่อน
ในเรื่องการเก็บผลผลิต หรือการหักฝักข้าวโพด เป็นงานที่ยุ่งยากเหมือนกัน ต้องฝึกคนหักให้เข้าใจ ฝักเล็ก ฝักใหญ่ หรือ “หนวด” ถ้าสั้นยังหักไม่ได้ ฝักที่พร้อมหรือให้ผลผลิตที่ดี ต้องดีทั้งชุดแรกและชุด 2 “อย่างหน้าแล้งเราให้น้ำมันจะออกดี ฝักแรกและฝัก 2 สามารถหักได้พร้อมกัน ฝักแรกออกข้างบนก่อน และฝัก 3 จะลงมาด้านล่าง

ก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นฝักที่พร้อมเก็บได้ หนวดจะยาวและแดงเข้ม” คุณชวนพิศให้ความเห็น และยืนยันว่า คนงานผู้หญิงที่หักข้าวโพดจะได้ค่าหัก กก.ละ 1 บาท สามารถหักได้ 500 กก./วัน ใช้เวลาแค่ 5 ชั่วโมง 11 โมง ก็เลิกแล้ว หากสายกว่านี้ไม่ไหว เพราะแดดร้อนจัด ส่วนใหญ่แรงงานที่ทำข้าวโพดเป็นผู้หญิงชาวพม่าเป็นหลัก

ใน 1 ไร่ ได้ข้าวโพดฝักอ่อนเฉลี่ย 600 กก. ราคาสูงถึง 28 บาท
ราคา ข้าวโพดฝักอ่อน หน้าไร่ในตะกร้าผ้าเปียกคลุม กก.ละ 22-23 บาท แต่ถ้าช่วงผลผลิตขาดช่วง หรือหน้าฝนราคาจะขยับเป็น 27-28 บาท/กก.เพราะผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย

ต้นข้าวโพด ขายตันละ 1,300 บาท
ต้นข้าวโพดเมื่อนำเข้าเครื่องสับ หั่น แพ็คใส่ถุงๆ ละ 25 กก. ตันละ 40 ถุง ขายตันละ 1,300 บาท ให้กับเพื่อนบ้านที่เลี้ยงวัวนมได้ดี เมื่อวัวกินแล้วน้ำนมที่ดีขึ้น วัวชอบมาก

ราคา เปลือกข้าวโพด ขาย กก. ละ 1 บาท
ส่วน “ เปลือกข้าวโพด ” เป็นอาหารของวัวนมอย่างดี วัวให้น้ำนมเยอะ ราคา เปลือกข้าวโพด ขาย กก.ละ 1 บาท
ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ คือ ข้าวโพดฝักอ่อน ถ้าราคาไม่ดีก็ชะลอไว้ ยังไม่ต้องหัก แม้ฝักจะใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะฝัก 3-4 ก็ปั่นรวมกับต้น เป็นอาหารสัตว์ ขายได้ราคา เพราะมีธาตุอาหาร และรสชาติดี และจะเห็นว่าทุกส่วนของต้นข้าวโพดขายเป็นเงินได้ทั้งหมด ไม่มีของเสีย ที่สำคัญผลผลิตที่นี่มีให้เก็บเกี่ยวหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี ป้อนตลาดได้ตลอด คนงานมีงานทำต่อเนื่อง

ตลาดของข้าวโพดฝักอ่อน
จึงเห็นได้ว่าปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ได้เงินไว กำไรเยอะ และไม่ทำให้ดินเสื่อม เพราะใช้สารเคมีน้อยมาก และใช้ ปุ๋ยข้าวโพด หมักบำรุงดินเป็นประจำ ทำให้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่เดิมได้ดี เน้นการตัดหญ้า ลดการใช้สารเคมี เพื่อผลผลิตที่ดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน เชิงธุรกิจ ติดต่อ คุณชวนพิศ พันธ์เพียร บ้านเลขที่ 170 ม.5 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร.081-941-3584

เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า