Monday, 24 June 2024

ข้าวเปลือกราคาต ก ชาวนาหันสีข้าวขายเอง เป็นไอเดีย สีข้าวเอง ขายได้ราคากว่าเท่าตัว กก.ละ 33-37 บาท

สำหรับใครที่สัญจรผ่านไปมา ในถนนมิตรภาพช่วงนี้ เชื่ อว่าจะต้องพบภาพชาวนา เริ่มนำข้าวจากแปลงนาปลูกของตนเองออกมาขายข้างทาง พร้อม ขึ้นป้าย “ข้าวสารชาวนาราคาถูก”โดยจะสีกันสดๆในแต่ละวัน หลังจากเผชิญปัญหาข้าวราคาต กต่ำ จนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

จนชาวนา เริ่มหาทางออกด้วยตัวเอง บางรายทดลองสีข้าวมาตั้งแผงขายริมถนน ซึ่งได้รับความสนใจแวะเข้ามาซื้อกันเป็นจำนวนมาก จึงเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านอีกหลายรายหันมาสีข้าวขายเอง และกลายเป็นที่รู้กันของผู้ซื้อขาประจำว่า บริเวณนี้จะขายข้าวสีเองจากชาวนาโดยตรง

ซึ่งเป็นข้าวที่ชาวนาปลูกเอง และรักษาคุณภาพไม่ให้มีสิ่งเจือปน ซึ่งการสีข้าวขายเองนั้น สามารถสร้างรายได้มากกว่าการส่งข้าวสารไปให้โ ร งสีถึงครึ่งต่อครึ่ง

ปัจจุบันราคาข้าวเปลือกถ้าขายให้กับโ ร งสีข้าว จะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 7-8 บาท แต่ถ้านำมาสีขายเอง ราคา จะขายได้กิโลกรัมละ 30-33 บาทเลยทีเดียว

ซึ่งถ้าเป็นข้าวคัดพิเศษ เมล็ดสวย จะได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 37 บาท ลูกค้าต่างชื่นชอบซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยตรงมากกว่า เพื่อช่วยอุดหนุนชาวนา และมั่นใจได้ว่า ได้ข้าวดีมีคุณภาพจากชาวนาโดยตรง

ในช่วงวิก ฤ ตข้าวราคาต กต่ำนั้น การสีข้าวและขายเองโดยตัดพ่อค้าคนกลางออก หรือตัดต้นทุนการผลิตได้มากที่สุด น่าจะเป็นทางออกให้พี่น้องเกษตรชาวนาที่ปลูกข้าวได้เม็ดเงิ นจากการขายข้าวมากขึ้น

ขอบคุณภาพ : Khaosod เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า