Thursday, 18 July 2024

ข้อดีและข้อจำกัด ของการทำเกษตรแบบผสมผสาน

เกษตรผสมผสาน คือ ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ มีสัตว์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดจะต้องสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในไร่นาอย่างเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลของสภาพแวดล้อม และเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของพืชผัก

ซึ่งวันนี้ทางแอดมินก็ขอมาทักทายสมาชิกแฟนเพจทุกท่านครับ ซึ่งแต่ละบทความเราล้วนคัดสรรมาให้ทุกๆท่านได้อ่านกัน วันนี้มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบผสมผสานมาเล่าให้ฟังครับ จะเล่าถึงข้อดีและข้อเสี ยของการทำเกษตรผสมผสาน เพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับใครหลายๆคนที่คิดจะทำหรือกำลังจะเริ่มทำ รายละเอียดจะเป็นเช่นไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ

ข้อดีของการทำเกษตรแบบผสมผสาน

1.ช่วยลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ได้บริโภคพืชผักที่ปลอดสาร
2.มีรายได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการช่วยเพิ่มรายได้และมีการกระจายของรายได้ให้มีตลอดทั้งปี
3.เป็นกิจกรรมที่ผสมผสานอย่างต่อเนื่องและเกื้อกูลกันอย่างเป็นวงจร เช่น การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน
4.ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เกิดทุนหมุนเวียนภายในพื้นที่สวน
5.ช่วยอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเป็นการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.ลดความเสี่ ยงของรา คาผลผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละช่วงเวลา
7.ลดความเสี่ ยงจากความแปรปรวนของสภาพลม ฟ้า อากาศ ที่มีความแปรปรวนอยู่ตลอดทั้งปี

ข้อเสี ยของการทำเกษตรแบบผสมผสาน
1.ร ายได้จากผลผลิตและกำไรจะได้น้อยกว่าการปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยว
2.การแบ่งพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดไปทำเกษตรในหลายๆด้านทำได้ยากกว่าการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยว
3.เนื่องจากเป็นการทำเกษตรหลายอย่าง จึงจำเป็นต้องอาศัยความอดทนและความขยัน จึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้
4.หากมีการบริหารจัดการระบบต่างๆภายในสวนไม่ดี ก็อาจจะส่งผลเสี ยหลายๆอย่างตามมา

อ่านจบแล้วเป็นเช่นไรกันบ้างครับ ลองเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสี ยดูกันนะครับ แล้วนำไปประกอบการตัดสินใจดู หวังว่าบทความนร้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ “ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามแล้วลองนำไปปรับใช้กันนะครับ

เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า