Saturday, 20 July 2024

ข้อคิด พูดจาดีๆกับคนในบ้าน เพราะไม่มีใครหวังดีเท่าคนในครอบครัว

การพูด มีคุณค่า เเต่หลายครั้งการไ ม่พูดกลับมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งที่อ่อนโยนที่สุดในใต้หล้า กลับสามารถส ยบสิ่งที่เเกร่งที่สุดในปฐพียิ่งแข็งยิ่งพั งง่ายยิ่งอ่ อนยิ่งปรับเข้ากับสรรพสิ่งได้สิ่งที่มีรูปลักษณ์ย่อมมีวัน

ผุพั ง สิ่งที่ไร้รูปลักษณ์จึงจะคงอยู่ได้ย า วนานคนมักจะเห็นคุณค่าของ ความมีจะมีสักกี่คนที่เห็นคุณค่าของ ความไ ม่มี เหมือนที่เรารู้ว่า การพูด มีคุณค่า เเต่หลายครั้ง

การไ ม่พูด กลับมีคุณค่ายิ่งกว่า อยู่ที่ว่าเราสามารถ เข้าถึงสิ่งนั้นหรือไม่ เมื่อเราได้เรียนรู้คนมากๆ เข้า เราจะได้รู้ว่าไ ม่ใช่ทุกคนที่ เหมาะ กับเราไ ม่ใช่ทุกคน ที่ ดี อย่ างที่เราเห็น

เราอย่ าใช้อารมณ์ ตัดสินคน เเต่จงใช้เวลาเรียนรู้กันไป ไ ม่มีใครได้หรือเสียอะไรตลอดไปเพราะไ ม่มีใคร หรือสิ่งไหนๆ คงอยู่ตลอดไปโดยไ ม่สูญสิ้นขอเพียงให้เรา รู้จักความพอดี

รู้จักเรียน รู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เรามีให้มีความสุขอ ย่ าพย าย า มไขว่คว้าหาความสุข ในสิ่งที่ยังมาไ ม่ถึงอยู่กับปัจจุบันให้ได้ อยู่กับใจของเราที่สงบคนที่มองโลกในแง่ดี ใช่ว่าจะไ ม่มีเรื่ องทุ กข์ใจเพียงแต่เขามองความทุ กข์ด้วยความเข้าใจและอยู่กับมันได้ โดยที่ความสุขในหัวใจไ ม่ลดลง

ขอบคุณแหล่งที่มา : ธรรมชาติ เเละส่องโลกว่าง
เรียบเรียงโดย เกษตรก้าวหน้า