Monday, 27 May 2024

ข้อคิดยิ่งแ ก่ พ่ อ แม่ยิ่งรักลูก แต่ลูกยิ่ง ห่ า ง หาย

อ ย่ า ไปกังวลว่า ถ้าคุณจากไป อะไรจะเกิดขึ้น… เพราะเมื่อกลายเป็นผงธุลีไปแล้ว ใครเขาจะยกย่องชื่นชมหรือตำหนิ ประณาม อ ย่ า ง ไร คุณจะไปรู้สึก รู้สาอะไรได้ลูกของคุณเขาจะเป็น อ ย่ า ง ไร… ก็ อ ย่ า เป็นห่วงให้มากนัก พวกเขา ต่างก็มีจุดหมายและหนทางชีวิตของตนเอง

จาก ไปแล้ว…คุณก็ยังไม่เลิ ก เป็นทา สของลูกๆ อีกหรือ อ ย่ า คาดหวังอะไรมากจากเด็กๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใคร ไว้ดูแลคุณ ย า ม แก่เฒ่า เขาก็ต้องวุ่นวายกับ การงานและภาระผูกพันต่างๆ เกินกว่าจะมีเวลามาช่วยเหลือ ดูแลอะไรคุณได้มากนัก

ส่วนลูกจริงๆ นั้น ก็อาจจะกำลังทะเลาะกัน เพื่อแย่ง ท รั พ ย์ สมบัติของคุณอยู่ ทั้งๆ ที่คุณยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ ดีขึ้นมาหน่อย ก็อาจจะแค่แอบภาวนาให้คุณ อ ย่ า ใช้เงินให้มาก และรีบจากไปเสียเร็วๆ อ ย่ า ง นี้ก็มีให้เห็นอยู่ถมไป

คุณไม่รู้หรอกหรือว่า..บรรดาลูกๆ เขาถือว่า ทรัพย์ ส ม บั ติ ของคุณเป็นสิทธิ์ขาดของเขาไปแล้ว คุณจึงไม่มีสิทธิ์จะไปกำหนดอะไรได้เลย ในเงินที่เป็นของเขา…เข้าใจไหม?คนอายุเกิน ๖๐ อ ย่ า ง คุณ

ต้องเลิกเอา สุ ข ภ า พ ไปแลกกับความร่ำรวยได้แล้ว ตราบใดที่คุณยังมีข้าว ปลาอาหารกิน อ ย่ า ง เพียงพอ มีเงินพอใช้สอยได้ทุกวัน เพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหลายแล้วอายุเท่านี้แล้ว คุณควรอยู่ อ ย่ า ง เป็นสุข ทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเอง อ ย่ า มัวไปคิดเปรียบเทียบแก่งแย่งแข่งดีกัน ไม่ว่าชื่อเสียง ฐ า น ะ ในสังคม หรือความก้าวหน้าของเด็กๆ ฯลฯ สิ่งที่ควรจะแข่งกัน ท้ากันจริงๆนั้น คือแข่งกันมีความสุขแข่งกันมีสุขภาพดีและอายุยืนนาน

ส่วนอะไร ที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้ก็ อ ย่ าไ ปฝังอกฝังใจให้ ป่ ว ย การและทำลาย สุ ข ภ า พ ตัวเองเลย อายุป่านนี้แล้วก็ยังเปลี่ยนมันไม่ได้เลยหลัง ๖๐ แล้ว อ ย่ า ง นี้ คุณต้องค้นหาหนทางของคุณเองที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆ และสุขสดใสขึ้นมาให้ได้ ตราบใดที่มันทำให้คุณอารมณ์ดี คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้เป็นสุขทำอะไรก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุกวัน นั่นก็หมายความว่า คุณได้ผ่านวันเวลา อ ย่ า ง เป็นสุขแล้ว

ทุกวันวานที่ผ่านไป คุณจะสูญเสียไป 1 วัน แต่ถ้ามันผ่านไป อ ย่ า ง เป็นสุข วันนั้นคือกำไรชัดๆ เลยจิตใจที่ดี จะช่วย รั ก ษ า โ ร ค ภัยได้ ถ้าจิตใจเป็นสุข โ ร ค ก็จะหายเร็วขึ้น แต่ถ้าจิตใจทั้งดี ทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็ ความ เ จ็ บ ป่ ว ย จะไม่มีทางมาแผ้วพานได้

ด้วยอารมณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เป็นนิจ ออกกำลังกายให้เพียงพอ อยู่กลางแจ้งบ่อยๆ กินอาหารให้ครบหมู่ ได้วิตามินและแร่ธาตุ อ ย่ า ง เพียงพอ เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่า ชีวิตที่เป็นสุขอีก ๒๐ หรือ ๓๐ ปี จะเป็นของคุณแน่นอน

ขอบคุณที่มา เ ป ล ว สีเงิน
เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า