Monday, 20 May 2024

ข้อคิดดีๆปลูกผักปลอดสารพิษเองได้ง่ายๆ ต้นทุนต่ำสร้างรายได้งาม

เกษตรกรหลายท่านคิดว่าการทำเกษตรที่ไม่ใช้สารพิษมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องคอยเลี้ยงน้ำ ดูแลดิน กว่าจะได้กินก็ยาวนาน เคยทำ เคยใช้แนวทางที่เป็นเคมีที่มีความง่าย สะดวก ฉับไว จึงไม่ค่อยกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงไปในแนวทางอื่น ๆ

หลายคนมุ่งมั่นทำเกษตรกรรมในรูปแบบเดิมๆจนกระทั่งตนเองเริ่มอายุมากขึ้น เจ็บป่วย สูญเสียเงินมากมายมหาศาลเพื่อเอามารักษาสุขภาพตนเองในบั้นปลายชีวิตท้ายที่สุด เงินที่เก็บหอมรอบริบมาแต่ครั้งหนุ่ม ก็หมดไปในต้อนท้ายของชีวิตนี่เอง

บางกลุ่มก็ใช้สารเคมีเสียจน “เจ๊ง” เพราะสารพิษยิ่งใช้ไปนานๆก็ยิ่งทำให้ดินเสื่อม น้ำทราม ระบบนิเวศพัง ปลูกอะไรก็ไม่งาม ผลผลิตก็น้อย สุดท้ายจึงต้องจำใจ “หยุด” เพราะ “ทุน” หมดทีนี้จึงค่อยกระลิ้มกระเหลี่ยมาทำแบบปลอดภัยไร้สารพิษได้

ความจริงแล้ว พื้นฐานการทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่ก็ไม่แตกต่างกันมากมายนัก ทั้งแนวสารเคมีที่เป็นสารพิษ และเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย ต่างก็ต้องอาศัยพื้นฐานจากดินดำ น้ำดี มีอาหารครบโภชนาการด้วยกันทั้งสิ้น เพียงแต่
การใช้สารเคมีที่เป็นพิษนั้นจะมีต้นทุนที่สูง และทำให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานปัจจัยเกื้อหนุนการเจริญเติบโตของพืชค่อยแย่ๆลงจนภายหลังต้องอาศัยแต่อาหาร ปุ๋ย ยา ฮอร์โมนที่ต้องซื้อมาแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากพื้นดิน ถิ่นเดิมได้เลย

ข้อดีการทำเกษตรปลอดสารพิษ

1.ช่วยลดสารตกค้าง ทำให้ชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภคปลอดภัยขึ้น

2.ขายได้ในราคาที่สูงขึ้น เมื่อคนต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองจึงหันมาเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพ

3.สินค้าเกษตรปลอดสารขายได้ในตลาดกว้างขึ้น เมื่อทุกอย่าง ปลอดภัยได้มาตรฐานและเก็บได้นาน สามารถขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศได้

4.ลดการพึ่งพา เมื่อเกษตรกรต้องการผลิตแบบปลอดสาร สิ่งที่ต้องมีคือความรู้ด้านเกษตรนั้นๆ ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดและลงมือทำศักยภาพเกษตรก็สูงขึ้นเกิดการพึ่งพาตัวเองและกลุ่มมากขึ้น ไม่ต้องพึ่งพาจากรัฐหรือพ่อค้าคนกลาง

5.ทำน้อยได้มาก จากเหตุผลในข้อที่ผ่านมา แม้จะผลิตน้อยลง แต่เน้นคุณภาพและความปลอดภัย บวกกับการทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แม้จะทำการผลิตได้น้อยลงก็สามารถสร้างมูลค่าและราคาที่สูงขึ้น

การทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ เมื่อสามารถสร้างระบบนิเวศน์ให้กลับคืนมาได้และเสริมสร้างจุลินทรีย์ ตัวห้ำ ตัวเบียน ชนิดดีเพิ่มเข้าไปในธรรมชาติ เพียงเท่านี้การดูแลป้องกันรักษาให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยไร้สารตกค้าง ก็ทำได้ไม่ยาก

โดย:บ้านนอก คอกนา
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com