Thursday, 20 June 2024

ข้อควรรู้ ก่อนทำธุรกิจส่งออกต่างประเทศ ที่ทำได้ไม่ยากอย่างที่คิด


ผู้ประกอบการหลายคน ต้องการทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นที่รู้จักและได้ผลกำไรที่มากขึ้น การพาธุรกิจไปตีตลาดในต่างประเทศจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยทุกคน แต่การพาธุรกิจไปต่างประเทศก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเสมอไปการทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการวางแผน และเตรียมความพร้อม ดังนั้นการจะพาธุรกิจที่เรารักไปค้นหาโอกาสในต่างประเทศต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญที่ควรต้องใส่ใจ

1.รู้จักธุรกิจของตัวเอง
จะทำธุรกิจ ต้องเข้าใจธุรกิจของตัวเองว่ากลุ่มลูกค้าของคุณเป็นใคร สินค้า/บริการ มีจุดอ่อนจุดแข่งอย่างไร หากต้องไปตีตลาดในต่างประเทศ ยกตัวอย่าง ธุรกิจฟอนิเจอร์ที่ทำจากไม้ คุณต้องทราบว่าสินค้าของคุณเหมาะกับการขายแบบ B2C ( Business to Consumer ) ขายไปยังลูกค้าทั่วโลก หรือ ขายแบบ B2B (Business-to-Business) ขายผู้ประกอบการในต่างประเทศ เมื่อเข้าธุรกิจของตัวเอง การวางแผนหาผู้บริโภค และเจาะตลาดให้ตรงกับความต้องการของสินค้า/บริการ จะทำให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

2.รู้จักพฤติกรรมและตลาด
พฤติกรรมในการจับจ่ายสินค้าและบริการ รวมถึงวัฒนธรรมของคนในแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกัน คุณควรจะต้องเข้าใจวิถีการใช้ชีวิต ไลฟ์สไตล์แฟชั่นของคนในประเทศนั้น ๆ เป็นอย่างไรและรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของคุณซื้อสินค้า/บริการทางใด ออฟไลน์ หรือออนไลน์ เพื่อให้ธุรกิจของคุณตีตลาดที่เหมาะสมได้
ยกตัวอย่าง ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว หรือ เมียนมาร์ นิยมใช้สินค้าของคนไทย เพราะมีวัฒนธรรมการกินการใช้เหมือนคนไทย และยังมีความชื่นชอบละครของคนไทย ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจไทยเป็นอย่างมาก

3. รู้จักกฎหมาย
กฎหมายการทำธุรกิจในต่างประเทศเป็นเรื่องที่ควรเข้มงวดและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หากคุณทำผิดพลาดหรือข้ามขั้นตอนของทางกฎหมายอาจส่งผลร้ายให้ธุรกิจของคุณอย่างมาก ยกตัวอย่าง ในประเทศจีน มีข้อกฎหมายในบางธุรกิจที่จะต้องส่งข้อมูลการผลิต รายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วน ถึงจะสามารถค้าขายสินค้าในประเทศจีนได้ ซึ่งคุณอาจต้องตัดสินใจให้ดีว่ายินยอมที่จะเผยความลับหรือข้อมูลทางธุรกิจนั้นหรือไม่

4.รู้จักช่องทางขนส่งที่เหมาะสม
การส่งสินค้าไปต่างประเทศมีช่องทางหลัก ๆ 3 ทาง
4.1. ขนส่งสินค้าทางบกเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำ และมีความถี่ในการขนส่งมากกว่าช่องทางอื่นๆ เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าในปริมาณที่ไม่มาก ส่งในประเทศที่ไม่ไกลมาก
4..2 ขนส่งสินค้าทางน้ำ เป็นการขนส่งที่มีต้นทุนไม่สูงมากสามารถขนส่งได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ใช้ระยะทางในการขนส่งนานจึงเหมาะสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าไม่สูงมากมีอายุของสินค้าที่นานหรือเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักมาก
4.3. การขนส่งทางอากาศเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนสูง มีข้อจำกัดเรื่องประเภทและชนิดของสินค้าค่อนข้างมาก เหมาะสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูง มีน้ำหนักเบา มีอายุของสินค้าในระยะสั้น ต้องการความรวดเร็วมีความปลอดภัยสูงและสามารถขนส่งในระยะไกลได้

5.รู้จักเอกสารที่ต้องใช้
ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจส่งออก ผู้ประกอบการต้องทำธุรกิจให้ถูกขั้นตอน ตั้งแต่การจดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก และลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีศุลกากร เมื่อทำครบขั้นตอนแล้ว หลังจากเริ่มทำธุรกิจ เมื่อมีคำสั่งซื้อสินค้า ผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมว่ามีเอกสารอะไรบ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ช่องทางการส่งสินค้า ประเภทของสินค้า เอกสารรองรับในการส่งออกของแต่ละประเภทสินค้า ยกตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้

1. ใบรับรองทางด้านความปลอดภัยและมาตรฐานของสินค้า
2. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศ
3. ใบขนสินค้าขาออก
4. บัญชีราคาสินค้า
5. บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
6. คำร้องขอให้ในการตรวจสินค้าและบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์

การทำธุรกิจส่งออกไปต่างประเทศ ถือเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย จากการต่อยอดเพิ่มช่องทางในธุรกิจ ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สำคัญที่ควรพิจารณาในการทำธุรกิจ หากใครคิดว่าการทำธุรกิจส่งออกไปต่างประเทศนั้นมันยาก คุณก็ยังสามารถไปศึกษา และขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่สามารถให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่สนใจได้ครับ

ที่มา : https://www.facebook.com/nea.ditp/