Monday, 24 June 2024

ขั้นตอนการเลี้ยง “แมงดานา” ในบ่อดิน เลี้ยงง่ายสร้างรายได้ดี

แมลงดานาถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ อาหารยอดนิยมคือน้ำพริกแมงดา ส่วนใหญ่จะมีแมลงดานามากในช่วงฤดูฝนเท่านั้นและหาได้ค่อนข้างยาก ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแน่นอน ทั้งเป็นตลาดออนไลน์และตลาดสดทั่วไป ดังนั้นวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแมลงดานาให้ลองศึกษาวิธีการเลี้ยงกันครับ

การเลี้ยงนั้นมีอยู่ 2 แบบ คือ เลี้ยงในบ่อดินกับเลี้ยงในถังพลาสติก ซึ่งเราต้องอาศัยการเลียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดถึงจะให้ปริมาณแมลงดาที่มากตามที่เราต้องการครับ

การเลี้ยงแมลงดานาในบ่อดิน

1.ขุดบ่อให้สามารถขังน้ำได้ 30 ซม.

2.ปลูกพืชน้ำให้แมลงดานาอาศัยเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ต้นกก สาหร่ายและหญ้าต่างๆ

3.ปล่อยพ่อแม่พันธุ์แมลงดานา 1 ตารางเมตร ต่อแมลงดา 5 คู่

4.ทำระบบน้ำพ่นฝอยเหนือบ่อเลี้ยงเพื่อให้คล้ายธรรมชาติในช่วงหน้าฝนเพื่อให้เร่งวางไข่
5.ทำหลังคาและใช้มุ้งคลุมป้องกันแมงดาบินหนี

ช่วงเวลาแมลงดานาจะเริ่มวางไข่
รุ่นที่ 1 ในเดือนมิถุนายน
รุ่นที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม
รุ่นที่ 3 ในเดือนสิงหาคม
รุ่นที่ 4 ในเดือนกันย ายน- ตุลาคม

การเลี้ยงแมลงดานาในบ่อพลาสติก
1.เตรียมถังไฟเบอร์ ขนาด 1000 มิลลิตร
2.ทำตะแกรงคลุมปากถัง

3.ทำระบบพ่นละอองน้ำเป็นฝอย

4.การให้อาหารจะปล่อยลูกกบ ลูกปลาเป็นอาหารเพราะแมลงดาชอบกินตอนอาหารยังมีชีวิตอยู่และเป็นสิ่งที่เขาชอบมากที่สุด

5.จากนั้นปล่อยพ่อแม่พันธุ์ที่อายุประมาณ 1 เดือน ลงในบ่อ

6.หลังจากฤดูขยายพันธุ์จะวางไข่เหนือระดับน้ำ 15-20 ซม. ประมาณ 100-200 ฟอง

7.ไข่จะฝักออกเป็นตัวหลังจากประมาณ 7-8 วัน พร้อมทิ้งตัวลงน้ำ

8.ตัวอ่อนจะลอกคราบ 5 ครั้งจะลอกคราบ ทุกๆ 5-7 วัน รอบอายุของแมลงดานาจะมีอายุไข 1 ปี เท่านั้น
9.การให้อาหารแมลงดานาจะชอบลูกกบ ลูกเขียด เกษตรกรต้องฝึกเพาะลูกกบ ลูกเขียด เพื่อเป็นอาหารเพราะแมลงดานาจะกินลูกกบ 1 ตัวต่อวันนี้ก็คือข้อเสียในการเลี้ยงแมลงดานา

ขอบคุณสาระดีๆ จากช่องยูทูปคัมภีร์ชีวิต StudiO