Thursday, 18 July 2024

ขั้นตอนการสร้าง โรงเรือนขนาด 2 x 3 เมตร ใน 22 วัน

สำหรับคนรักสวน รักต้นไม้ คงจะมีความฝัน และจินตนาการเล็ก ๆ ถึงพื้นที่สวนรอบบ้านที่กว้างขวางรายล้อมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด ซึ่งไม่ว่าจะมองไปมุมไหนก็จะเห็นบรรยากาศสีเขียวแลดูสดชื่นอยู่เสมอรวมถึงภายในขอบเขตรั้วบ้านยังอาจมีมุม ไว้สำหรับนั่งพักผ่อน ทำงาน ชมสวน หรือ เพาะต้นไม้โดยเฉพาะ อย่างโรงเรือนกระจกสวย ๆ ตามแบบฉบับของบ้านแถบยุโรป หรือภาพสวย ๆ จากหลากหลายแหล่ง

วันนี้แอดจึงมีตัวอย่าง ขั้นตอนการสร้าง โรงเรือนขนาดเล็ก ของ พี่ฮอลล์ – ลีฬภัทร กสานติกุล ขนาด 2 x 3 เมตร ภายในเวลา 22 วัน ในงบไม่เกิน 200,000 บาท มาฝากกันค่ะ

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราค่าแรง และค่าวัสดุ รวมถึงราคาพรรณไม้ด้วยนะคะ ***

เตรียมตัวก่อนสร้างโรงเรือน
1. สำรวจพื้นที่และความต้องการควรเลือกตำแหน่งที่ตั้งให้เหมาะกับชนิดต้นไม้ที่ปลูก  โดยพรรณไม้ที่ชอบร่มอาจจะสร้างโรงเรือนไว้ทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือของบ้าน  แต่หากเป็นพรรณไม้ที่ชอบแดดให้เลือกสร้าง
ทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้  และควรตั้งโรงเรือนแบบขวางตะวันหรือแนวเหนือ – ใต้ เพื่อให้อากาศสามารถหมุนเวียนถ่ายเทได้ดี และต้นไม้ได้รับแสงอย่างทั่วถึง
2. เลือกรูปแบบโรงเรือนที่ชอบ

การเลือกรูปแบบโรงเรือนขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ใช้งาน และชนิดของพรรณไม้ที่จะปลูก โดยอาจศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของรูปแบบ สไตล์ รวมถึงวัสดุแต่ละชนิดเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

แบบก่อสร้าง โรงเรือนขนาดเล็กโรงเรือน ขนาด 2 x 3 เมตร เป็นโรงเรือนแบบเปิดที่มีประตูและหน้าต่างบานกระทุ้งเปิด – ปิด เพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบโรงเรือนยอดนิยมที่สามารถ
พบเห็นได้ทั่วไป ซึ่งอาจใช้เป็นที่ปลูกและดูแลต้นไม้ หรือเพื่อเพิ่มความสวยงามในสวน

หลังคาทรงจั่วแบบสมมาตร (Even Span / Single Span) ช่วยให้อากาศร้อนภายในอาคารสามารถระบายออกได้ดี ซึ่งความสูงของโรงเรือนไม่ควรต่ำกว่า 2 – 2.50 เมตร