Monday, 15 April 2024

ขอแสดงความยินดี ผู้ว่าฯ วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ได้ย้ายกลับไปเป็นผู้ว่าฯ อ่างทอง

ครม. เห็นชอบ ย้าย ผู้ว่าฯ วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ไปเป็นผู้ว่าฯ อ่างทอง หลังยื่นหนังสือขอลาออก ป ม ปั ญ ห าสุขภาพทำงานหนักเหมือนเดิมไม่ไหว แต่ขอย้ายจังหวัดไม่ได้

วันนี้ (24 สิงหาคม 2564) ไทยพีบีเอส รายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ย้าย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

โดยให้ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้ นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการอ่างทอง โยกย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และให้ นายณรงค์ ร้อยรัก พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ พบว่าก่อนหน้านี้นายวีระศักดิ์ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกต่อกระทรวงมหาดไทย ภายหลังมีปัญหาสุขภาพจนทำงานหนักเหมือนเดิมไม่ไหว และขอย้ายไปจังหวัดอื่นไม่ได้ จึงตัดสินใจลาออกก่อนเกษียณ 1 ปี ซึ่งต่อมาได้มีการระงับหนังสือลาออก และมีมติให้ย้ายนายวีระศักดิ์ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง