Thursday, 18 July 2024

ขอเชิญร่วม” บริจาคหนังสือ นิยาย หนังสือสุขภาพ ที่ไม่ได้อ่านแล้ว ให้ผู้ที่ขาดโอกาส

เรื อ น จำ กลางระยอง และ ทัณฑสถานหญิง ที่ จ.เชียงใหม่ ขอรับบริจาคหนังสือที่เน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแสสุขภาพในด้านต่าง ๆ เช่น อาหารและสุขภาพ สุขภาพความงามการออกกำลังกาย จิตวิทยา ฯลฯ

ซึ่งมีความสอดคล้องกับโครงการราชทั ณ ฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อสังคม
โดยจะมุ่งเน้นกิจกรรมการอ่านเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ผู้ก้าวพลาดได้รับประโยชน์จากการอ่าน และพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในเรือนจำในด้านรวมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เมื่อประชาชนแข็งแรง

สามารถจัดส่งได้ที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป 2 เรือนจำกลางระยอง 111 ม.9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทร.038-6377-60 ต่อ 103 ร่วมสร้างสังคมให้โอกาส กับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดี

หากมีใครสนใจอยากบริจาคเช่นเดียวกัน สามารถส่งไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ คุณปภาสร จันหัวนา (เจ้าหน้าที่)
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่142 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.08 3954 7824

ที่มาเฟสบุ๊ค เรือนจำกลางระยอง