Monday, 20 May 2024

ขอขมาเจ้าที่ในบ้าน มีแต่โชคลาภ ทำให้ชีวิตราบรื่น

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

บางช่วงจังหวะของชีวิตอาจจะมีดีมีแ ย่ แตกต่างกันไปนะคะ หากชีวิตตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงขาลง วันนี้เราก็มีวิธีแ ก้มาบอ ก กับบทความ ก่อนปีใหม่ ขอขมา เจ้าที่ในบ้าน ช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา ไปดูกันว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้าง และมีขั้นตอนการขอขมาอย่ างไรบ้าง

ใกล้จะถึงสิ้นปีแล้ว ต าม ค ว า ม เ ชื่ อ ของบ้านเรา ในแต่ละบ้าน แต่ละพื้นที่ จะมีเจ้าที่ที่คอยคุ้มครองดูแลบริเวณนั้นอยู่ ดังนั้น การไหว้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางในบ้าน หากเผลอทำอะไรที่ไม่เหมะสม ไม่ควร และจะได้เป็นการขอขมาลา โ ท ษ และเป็นการอัญเชิญท่าน มาเพื่อให้ปกปัก รั ก ษ า บ้าน และคนในครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ฤกษ์วันดีที่ควรไหว้ = จะให้ดีให้ไหว้ในวันอังคาร และวันเสาร์ ช่วงเที่ยง เพราะถือเป็นวันรับ

สิ่งที่ต้องเตรียม สำหรับไหว้เจ้าที่กลางบ้าน
1 หมากพลู 9 คำ
2 เทียน 1 คู่ ธูป 5 ดอ ก
3 ดาวเรือง 9 ดอ ก
4 น้ำ 5 แก้ว
5 ผลไม้ 9 อย่ าง เพื่อความเป็นศิริมงคล

แนะนำผลไม้มงคล ที่มีความหมายดี 9 ชนิดนี้
1 สับปะรด หมายถึง โชคลาภที่จะได้มา ในภาษาจีนจะเรียกสับปะรดว่า ‘อั้งไล้’
2 กล้วยหอม หมายถึง การกวักโชคลาภ การมีลูกหลานสืบสกุล มีบริวารดี
3 สาลี่สีทอง หมายถึง ความมั่นคง การพบเจอโชคลาภ รวมถึงสิ่งดีๆ ในชีวิต
4 แก้วมังกร หมายถึง การมีโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์
5 ทับทิม หมายถึง การมีลูกช ายมาก ใบหรือกิ่งมีอำนาจขจัดสิ่งไม่ดีออ กไป หรือพกเป็นเครื่องรางป้องกัน ภั ย
6 ลูกพลับ หมายถึง ความยั่งยืน ความมั่นคง สีเหลืองทองแสดงถึงความรุ่งเรืองและร่ำร ว ย
7 องุ่นแดง หมายถึง ความเพิ่มพูน ความเจริญในหน้าที่การงาน
8 ส้ม หมายถึง ความมหามงคล เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี ร่ำร ว ยเงินทอง
9 แอปเปิ้ลแดง หมายถึง สันติสุข สันติภาพ การเป็นอยู่สงบไร้ความวุ่นวาย ไม่มี โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ

วิธีการจัดของ สำหรับไหว้เจ้าที่กลางบ้าน

นำผ้าขาวมาปูไว้กลางบ้าน โดยตอนไหว้ ให้หันหลังให้ประตู จากนั้นก็นำของที่เตรียมสำหรับไหว้มาวางไว้บนผ้าขาวทั้งหมด จุดธูปเทียนแล้วกล่าวขอขมาว่า ‘ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่ บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า ( ชื่อ-นามสกุล ) นำเครื่องสักการะบูช ามาตั้งถวาย เพื่อขอขมา ก ร ร ม หากมี สิ่งใดก็ต ามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี

ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขอ อ โ ห สิ ก ร ร ม ท่าน ขอท่านจงโปรดงด โ ท ษ เว้น โ ท ษ และ อ โ ห สิ ก ร ร ม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และโปรดช่วย ( อธิฐานขอต ามปรารถนา )’ จากนั้นให้รอจนธูปหมด ( ภายในบ้าน ) แล้วค่อย ดั บ เทียน และลาผลไม้ โดยวิธีการก็คือให้จับที่ตัวพานหรือถาดผลไม้แล้วพูดลา

จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน* เริ่มต้นวันใหม่” ด้วยการคิดแต่สิ่งดีๆ ศรัทธาในสิ่งที่ดีๆ แล้วจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต อะไรที่มันผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป ทำวันนี้และวันต่อๆ ไปให้ดีที่สุดพอ “วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี”

ที่มา verrysmilejung
เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า