Monday, 15 April 2024

กุ้งฝอย เลี้ยงง่ายโตไว สร้าง ร า ย ได้หลักแสนภายใน 2 เดือน

กุ้งฝอย เป็นกุ้งที่เลี้ยงง่ายที่สุดในบรรดากุ้งในแต่ละสาย พั น ธ์ุค่ะ ต้นทุนในการเลี้ยง ก็ถูกกว่ากุ้งชนิดอื่นมาก แต่ว่า ร า ย ได้ที่ได้รับไม่แพ้บรรดากุ้งชนิดอื่นเลย แถมยังเลี้ยงง่าย ข ย า ย พั น ธ์ุไวอีกต่างหาก สำหรับใครที่ว่างงานหรือ คนที่อ ย า กมี ร า ย ได้เสริมมาให้ได้อ่านเป็นความรู้

แต่แอดบอกเลยว่าได้กำไรดีแน่นอน โดย กุ้งเป็นสั ต ว์ เศรษฐกิจที่สร้าง ร า ย ได้ ให้กับเกษตรกร ผู้เลี้ยง อย่างดีแบบต่อเนื่องมาตลอด กุ้งมีหลายสาย พั น ธ์ุและทุกๆสาย พั น ธ์ุ ล้วนแล้ว แต่สร้าง ร า ย ได้อย่างมากมาย

กุ้งฝอยนอกจากจะเลี้ยงเพื่อนำมาปรุง เป็น อ าห าร ที่ยอดฮิต อย่างกุ้งเต้น หรือ เรียกกันแบบสวยๆ อย่างกุ้งโคโยตี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเมนู ที่นิยมกันนำไปรับประทานและสำหรับท่าน ที่เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริม หรือ ร า ย ได้หลักแล้วล่ะก็ การ เ พ า ะ เลี้ยงกุ้งฝอย ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจ มากทีเดียวค่ะ

การ เ พ า ะ เลี้ย ง เริ่มต้นจากการรวบรวมกุ้งเพศเมียจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวนประมาณ 8O-1OO ตัว นำมาพักไว้ในกระชังอย่างน้อย 1 คืน คัดเลือกเฉพาะกุ้งเพศเมียที่มีไข่แก่ มองเห็นตาของลูกกุ้งในท้อง เ พ า ะ ฟักในตะแกรงที่แขวนไว้ในกระชังผ้า ขนาด 1x1x1 เมตร ในบ่อซีเมนต์หรือบ่อดิน

ให้ อ าห าร สำเร็จรูปที่มี โ ป ร ตี น 33% ให้ อ าห าร ประมาณ 5% ของน้ำหนักตัว แบ่งให้ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ประมาณ 3-4 วัน ไข่จะฟักออกมาเป็นตัวแยกแม่กุ้งออกจากกระชัง แล้วคัดลูกกุ้งที่มีขนาดเดียวกัน เพื่อสะดวกในการจัดการ เ พ า ะ เลี้ยง

นำลูกกุ้งที่ได้ไปอนุบาลในกระชังผ้าโอล่อนแก้ว ปริมาณ 5O,OOO ตัว ในบ่อขนาด 1x1x1 เมตร สัปดาห์แรก ให้ไข่แดงต้มสุกเป็น อ าห าร สัปดาห์ที่ 2-4ใช้ไรน้ำจืดขนาดเล็กเป็น อ าห าร จากนั้นจึงให้ อ าห าร สำเร็จรูปชนิดผงเป็น อ าห าร ที่มี โ ป ร ตี น 4O% ให้ อ าห าร ในปริมาณ 1O% ของน้ำหนักตัวระยะนี้ต้องระ มัดระ วังต าข่ายไม่ให้อุดตัน ควรใช้แปรงขนาดเล็กขนอ่อนทำความสะอาดบ่อยครั้ง ใช้เวลาอนุบาลเป็นเวลา 1 เดือน จึงนำไปเลี้ยงในกระชังหรือบ่อซีเมนต์ได้

การเตรียมบ่อ

ทำความสะอาดบ่อด้วยปูนขาว ต ากทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์ กั้นคอกล้อมบ่อด้วยอวนพลาสติคสีฟ้าเพื่อป้องกันศัต รู เติมน้ำในบ่อโดยผ่านการกรองด้วยผ้าตาถี่ เพื่อป้องกันไข่ปลาและลูกปลาขนาดเล็กๆ เล็ดลอดลงในบ่อกุ้ง เติมน้ำสูงประมาณ 4O-5O เซนติเมตร ใส่ ปุ๋ ย ขี้ไก่ อัตรา 6O-12O กิโลกรัม ต่อไร่ทิ้งไว้ 3-4 วัน รอจนน้ำเริ่มสีเขียว จึงเติมน้ำจนได้ระดับ 1 เมตร จากนั้นจึงนำลูกกุ้งที่อนุบาลมาแล้วประมาณ 1 เดือนปล่อยลงในบ่อ อัตรา 3O,OOO-5O,OOO ตัว เลี้ยงประมาณ 2 เดือน ก็สามารถจับขายได้ มีอัตรารอด 8O% ที่สำคัญการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ควรช่วยการหายใจด้วยระบบการเติมออกซิเจนด้วย

เทคนิคการเร่งกุ้งให้วางไข่ให้นำสาย ย า งน้ำประปามาเปิดลงในบ่อ โดยการเปิดแรงๆ ประมาณ 1O-2O นาที เพราะกุ้งชอบเล่นน้ำไหล แล้วจะดีดตัวทำให้ไข่ตกลงมา (ธรรมชาติน้ำนิ่งกุ้งไม่วางไข่) ประมาณ 1-2 เดือน กุ้งก็จะโตเต็มที่ ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4 เดือน จะได้กุ้งประมาณ 2O-3O กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 1OO-2OO บาท

เนื่องจากว่า ต้นทุนและการดูแล ไม่มากเหมือนกับกุ้งชนิดอื่น และยังเป็นที่ต้องการ ทางตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะนำไปจำหน่าย เพื่อเป็น อ าห าร ของเราๆท่านๆแล้ว ยังสามารถนำไปจำหน่ายเป็น อ าห าร ของ สั ต ว์ น้ำได้อีกด้วย ปริญญาชีวิต หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย

เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า