Monday, 24 June 2024

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรฟอสฟอรัสจากกรมพัฒนาที่ดิน

ผลิตจากหินฟอสเฟตโดยหมักกับปุ๋ยหมัก รำข้าว เพื่อช่วยในการดูดซับความชื้นและปรับลักษณะเนื้อวัสดุหมักให้เหมาะสมและใช้จุ ลิ น ท รีย์ที่ละลายหินฟอสเฟตให้อยู่ในรูปฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

ส่วนผสมที่ใช้ในการผลิต ปริมาณ 100 กิโลกรัม

1.หินฟอสเฟต 80 กิโลกรัม
2.รำข้าว 10 กิโลกรัม

3.ปุ๋ยหมัก 10 กิโลกรัม
4.จุ ลิ น ท รีย์ซุปเปอร์ พด.9 1 ซอง

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรฟอสฟอรัส

ผสมวัตถุดิบส่วนผสมให้เข้ากัน

1.นำจุ ลิ น ท รีย์ซุปเปอร์ พด.9 จำนวน 1 ซอง เทลงในน้ำ 20 ลิตร
2.คนประมาณ 5-10 นาที นำไปรดลงบนกองวัตถุดิบ คลุกให้ทั่วกองเพื่อปรับความชื้นให้สม่ำเสมอทั่วกอง
3.ตั้งกองปุ๋ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีความสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร แล้วใช้วัสดุคลุมกองให้มิดชิดเพื่อรักษาความชื้น
4.หมักกองปุ๋ยเป็นเวลา 4-5 วัน จึงนำไปใช้

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

1.เป็นแหล่งธาตุอาหารหลักที่มีความเพียงพอต่อความต้องการของพืชในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
2.เป็นแหล่งธาตุอาหารรองและจุลธาตุแก่พืช
3. มีจุ ลิ น ท รีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืช
4. การปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ ทำให้ลดการสูญเสียธาตุอาหาร
5. เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการทดแทนปุ๋ยเ ค มี
6.เกษตรกรสามารถจะผลิตใช้เองได้ง่าย

แหล่งที่มา http://www.m-group.in.th