Monday, 24 June 2024

การปลูกมะม่วงในวงบ่อปลูกไม่ยาก ให้ผลผลิตดี

การทำให้ข้างบ้าน มีผลไม้ไว้ทาน และใช้ประดับเพิ่มร่มเงาให้กับขอบเขต แม้พื้นที่จะน้อยปัจจุบันนี้สามารถทำได้หลายวิธี หนึ่ง ในนั้นก็คือ การปลูกต้นไม้ในภาชนะไว้บริเวณข้างบ้าน

ประโยชน์ของการปลูกไม้ผลในภาชนะอีกประการหนึ่งก็คือเจริญเติบโตได้เร็วกว่าปลูกลงดิน เพราะดินปลูกมีความร่วนซุย และโปร่งใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตเร็ว ดูแลรักษาด้านโ ร ค แม ล ง วัชพืช และการหุ้มผลง่าย บังคับมีดอกติดผลได้ตามที่ต้องการ ตลอดถึงควบคุมคุณลักษณะ และรสชาติได้ดีกว่าปลูกลงดิน ตลอดจนสามารถเปลี่ยนที่ หรือยกซื้อข ายทั้งภาชนะได้อีกด้วย

การเตรียมดินเพื่อปลูกในภาชนะหากเป็นต้นไม้ใหญ่ เช่น มะม่วง ต้องใช้ภาชนะที่ใหญ่ตาม เช่นวงบ่อ เป็นต้น ซึ่งดินที่ใช้ปลูกต้องผสมขึ้นมาโดยใช้ดินดำซึ่งก็คือหน้าดิ นโดยทั่วไป 1 ส่วน แกลบดิบ 2 ส่วน มูลวัว, มูลกระบือ 1 ส่วน มาเคล้าคละให้เข้ากันแล้วนำลงใส่วงบ่อ การปลูกไม้ผลในวงบ่อซีเมนต์ระยะปลูกแต่ละวงบ่อควรอยู่ที่ตั้งแต่ 3 เมตร และระหว่างแถว 4 เมตร ขึ้นไป

ใช้บ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร ใช้ฝาวงบ่อซีเมนต์วางลงบนพื้นปรับให้เรียบๆ เอาวงบ่อวางทับบนฝา ดินที่ใส่ลงในวงบ่อซีเมนต์ จะต้องเหลือขอบวงบ่อไว้ประมาณ 3 นิ้ว จากนั้นนำต้นไม้ลงปลูก และรดน้ำ ปักไม้มั ดเชื อกกับลำต้นกันลมโยก

ใช้วัสดุคลุมดินเพื่อประหยัดน้ำ และประหยัดพลังงานในการให้น้ำ ปกติการปลูกไม้ผลในภาชนะต้องรดน้ำวันเว้นวัน ถ้าหากใช้วัสดุคลุมหน้าดิน 4 วันรดน้ำ 1 ครั้งก็ได้ เพราะการระเหยของน้ำจากแสงแดด จะลดลงแถมป้องกันวั ช พื ชได้ด้วย เพราะวั ช พืชไม่ได้รับแสงจึงไม่สามารถงอกได้ เป็นการรักษาความชื้นของหน้าดินขอบเขตโคนต้น ทำให้การย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยของวัสดุคลุมดินให้กับต้นไม้ได้เร็ว

วัสดุคลุมดินที่ควรใช้ได้แก่ ฟางข้าวแห้ง หญ้าแห้ง ซังข้าวโพดแห้ง กิ่งไม้บดแห้ง แกลบ ผักตบชวาแห้ง เศษผัก เศษอาหาร พืชตระกูลถั่ว มู ลวัว กากแอปเปิล ฟางข้าวสาลี กระดาษ ขี้เลื่อย กาแฟบด เปลือกไม้ ขยะผลไม้ มูลสั ต ว์ปีกสด มูลม้ า หนังสือพิมพ์ ใบสน มูลที่เน่ าเปื่ อย ใบไม้แห้ง เช่น ใบจามจุรี หรือใบก้ามปู จะยอดเยี่ยมที่สุดเพราะมีไนโตรเจนมากถึง 3.25 เปอร์เซ็นต์

ในระหว่างมะม่วงเจริญงอกงาม และยังไม่ให้ผลผลิต ก็ควรใช้บริเวณในวงบ่อซีเมนต์บริเวณโคนต้นให้เกิดประโยชน์ โดยการปลูกพืชผัก ไว้บริโภคในครัวเรือน และยังนำไปจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

ผักที่สามารถปลูกร่วมกับมะม่วงได้ ก็มี ผักกวางตุ้ง ผักฮ่องเต้ คะน้า กะหล่ำ ผักบุ้งจีน มะเขือ กระเจี๊ยบ กะเพรา โหระพา สะระแหน่ ผักไผ่ ขึ้นฉ่าย ผักชี และพริก เป็นต้น.

cr.dailynews

เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า