Tuesday, 27 February 2024

การทำน้ำหยดง่ายๆ งบไม่เกิน 7 บาท ประหยัดต้นทุน ใช้ได้ผลดี

น้ำถือเป็นส่วนสำคัญและเป็นหัวใจหลักของการทำเกษตร เมื่อมีการเพาะปลูกเกษตรกรควรที่จะเตรียมพร้อมเกี่ยวกับที่มาของแหล่งน้ำไว้ให้ดี แต่ในบางครั้งในพื้นที่ห่างไกลน้ำก็มีจำกัดกว่าที่จะนำมารดพืชอย่างเรี่ยราดไปกับดิน

ระบบน้ำหยด เป็นเทคโนโลยีการชลประทานวิธีหนึ่งในหลายวิธี เป็นระบบการให้น้ำต้นพืชที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นการให้น้ำแก่พืชโดยการส่งน้ำผ่านระบบท่อและปล่อยน้ำออกทางหัวน้ำหยด ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณโคนต้นพืช น้ำจะหยดซึมลงมาบริเวณรากช้าๆ สม่ำเสมอในอัตรา 4-20 ลิตร ต่อชั่วโมง ที่แรงดัน 5-25 PSI ขึ้นอยู่กับระบบ ชนิดพืช ขนาดพื้นที่ และชนิดของดิน ทำให้ดินมีความชื้นคงที่ในระดับที่พืชต้องการและเหมาะสมตลอดเวลา ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

เราจึงหันมาทำเป็นระบบน้ำหยดแทน เพราะการรดไปกับพื้นน้ำอาจจะไหลหนีไปทางอื่น จะมีก็แต่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ซึมลงบริเวณรากพืช ต่างจากระบบน้ำหยดที่เราสามารถตั้งความถี่ในการหยดของน้ำทำให้มีการหยดลงดินอย่างสม่ำเสมอและไม่มีการไหลหนีของน้ำ ทั้งยังช่วยในการประหยัดน้ำได้อีกทางด้วย

สำหรับใครที่ปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวนครัวแต่ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน ไม่มีเวลารดน้ำต้นไม้บ่อยๆ เรามีวิธีมาแนะนำแบบง่ายๆ วิธีนี้ทั้งประหยัด ต้นทุนต่ำ และ ใช้ได้ผลดีอีกด้วย

อุปกรณ์ในการทำระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

1. ขวดน้ำ ( เลือกได้เลยตามขนดที่ต้องการ ยิ่งขวดใหญ่ ยิ่งจุน้ำได้เยอะ รดน้ำไดหลายวัน )
2. เหล็กหรือตะปูสำหรับเจาะรูฝาขวด
3. ไฟแช็ค
4. ไม้ค้ำ
5. ระบบน้ำหยด (หาซื้อได้ที่ร้านอุปกรณ์การเกษตร ประมาณ 4-7 บาทต่ออัน)

วิธีทำที่รดน้ำอัตโนมัติ
1. เริ่มที่การเจาะรูที่ฝาขวดก่อน โดยใช้ไฟอ่อนๆรนที่กลางฝาแค่พอให้ฝาพลาสติกอ่อนตัว ไม่ต้องถึงขึ้นให้ฝาละลาย
2. จากนั้นใช้ไม้เหล็กหรือตะปูค่อยๆ เจาะรูฝาขวด

ระบบน้ำหยด
3. เสร็จแล้วก็เอาระบบน้ำหยดเสียบไปที่รูฝาขวด แล้วนำน้ำที่เตรียมไว้มาใส่ขวด จากนั้นก็ปิดฝา

4 เสร็จแล้วก็ปักลงในดิน ในกระถางต้นไม้ที่เราต้องการจะให้รดน้ำได้เลย หากขวดใหญ่มากก็หาไม้ค้ำยันหน่อย เผื่อไปหลายวัน ใช้ขวดใหญ่หน่อยน้ำจะได้ไม่หมด

5 เจาะรูที่ก้นขวดหน่อยก็ดี เพราะเวลาเติมน้ำจะได้ไม่ย าก ไม่ต้องเสียเวลาดึงขวดออกมาจากกระถางอีก

เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้สำหรับคนไม่มีเวลารดได้เป็นอย่ างดีเลยทีเดียวต้องขอชื่นชมไอเดียของเขาเป็นอย่างมาก ท่านใดที่กำลังมองหาวิธีรดน้ำต้นไม้แบบประหยัดทั้งเงินและเวลา ก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ได้ เราสามารถออกไปเที่ยวได้หลายวันโดยไม่ต้องห่วงต้นไม้ที่บ้านอีกเลยลบ

ยบ

ขอบคุณภาพประกอบจาก Pai91.5 Resort