Saturday, 20 July 2024

การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ จากพืชสีเขียวสดธรรมชาติ

พืชสีเขียวที่มีตามธรรมชาติหรือที่หาได้ง่าย ได้แก่ ผักบุ้ง หน่อกล้วย หน่อไม้ หรือผักอื่น ๆ ที่มีสีเขียวและสด ไม่ควรเป็นพืชผักที่เ น่ าเปื่อย การเก็บถ้าเป็นไปได้ควรเก็บในตอนเช้า หรือก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเนื่องจากช่วงระยะนี้พืชจะเก็บสะสมอาหารไว้ตามลำต้นและใบเป็นจำนวนมาก เพื่อรอการสังเคราะห์แสงหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้น หลังจากเก็บแล้วห้ามนำไปล้างน้ำ

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้
1. พืชสีเขียว โดยเลือกส่วนที่ดีที่สุด เช่น ลำต้น ใบ ยอดอ่อน
2. โอ่งหรือโหลปากกว้าง
3. น้ำตาลทรายแดง
4. กระดาษบรุ๊ฟ
5. เชือกฟาง
6. อิฐหรืออิฐบล็อกเพื่อใช้กดทับไม้ให้เศษพืชลอยในระหว่างหมัก
7. ขวดพลาสติกชนิดฝาปิดเป็นเกลียว

อัตราส่วนการใช้ พืชสีเขียว 7 กิโลกรัม น้ำตาลทรายแดง 3 กิโลกรัม เกลือเม็ด 0.1 กิโลกรัม

ขั้นตอนและวิธีการทำ
1. หั่นพืชสีเขียวให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ความยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร
2. นำพืชสีเขียวที่หั่นแล้วกองรวมกัน บนพลาสติกหรือลานคอนกรีตที่สะอาด ขยายกองให้แบนราบพอประมาณ แล้วนำน้ำตาลทรายทั้งหมดโรยลงไปให้ทั่ว
3. ใช้มือคลุกเคล้าน้ำตาลทรายแดงกับชิ้นส่วนของพืชให้เข้ากันทำสลับไปมาประมาณ 2-3 ครั้ง
4. นำไปบรรจุในโหลปากกว้าง และใช้มือกดให้เรียบ

5. ใช้อิฐหรืออิฐบล็อกห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกวางทับเพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนของพืชลอย
6. ปิดปากโหลด้วยกระดาษบรุ๊ฟ และมัดด้วยเชือกฟาง หมักทิ้งไว้ 8-12 วัน
7. เมื่อครบกำหนดรินส่วนที่เป็นน้ำออกใส่ขวดให้ได้ ปริมาณ 2 ใน 3 ของขวด
8. ปิดฝาขวดเก็บไว้ในที่ร่มและนำไปใช้

อัตราการใช้น้ำหมักจากพืช 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 10 ลิตร สามารถเก็บไว้ได้นาน 3 เดือน

ข้อบ่งใช้
1. ผสมน้ำดื่มสั ต ว์ ช่วยเสริมสร้างการทำงานของจุลินทรีย์ในตัวสั ต ว์
2. ผสมอาหารสั ต ว์ เพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารและช่วยการย่อยได้ของอาหาร
3. ช่วยย่อยสลายวัสดุและดับกลิ่นเห ม็ น น้ำเสี ยจากมู ลและปัส สาวะของสุ ก ร

4. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับสั ต ว์
5. ร าดโคลนต้นไม้ เพื่อช่วยทำให้เกิดความชุ่มชื้นและดินร่วนซุย
6. เศษที่เหลือจากการหมักสามารถนำไปเลี้ยงสุ ก รได้

เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า