Friday, 14 June 2024

กะหล่ำดอก อายุสั้น ปลูกง่าย สร้างรายได้ เก็บเกี่ยวได้ไว

กะหล่ำดอก เป็นผักที่คนไทยรู้จักกันดี นิยมรับ ป ร ะ ท า น กันทุกภาคของประเทศ ด้วยความที่ เ ป็ น พืชอายุสั้น เก็บเกี่ยวได้ไว จึงเป็นพืชหนึ่งที่น่าสนใจในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง

โดยทั่วไปกะหล่ำดอกใช้เวลาในการปลูก หลังจากการ ย้ า ย กล้าถึงเก็บเกี่ยวสูงสุดราว 3 เดือน และต่ำสุดที่ 50 วัน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ สำหรับพันธุ์ที่ได้รับความนิยมนั้นจะมีลักษณะ หั ว ก ล ม สีขาวนวล มีใบหุ้ม และผิวดอกเรียบ

ข้อมูลจำเพาะของกะหล่ำดอก ได้แก่ ต้องการแสงแดดเต็มที่ ปลูกได้ดีในดินร่วน ระบายน้ำดี อุณหภูมิเหมาะสม อยู่ที่ประมาณ 15.5-18.3 องศาเซลเซียส

การปลูกกะหล่ำดอก

ไถดินให้ลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร ตากดินทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดี หว่านเมล็ดให้กระจายทั่วผิวแ ป ล ง เพาะ ระวังอย่าหว่านกล้าให้แน่นเกินไปเมื่อต้นกล้างอกเริ่มมีใบจริงที่อายุราว 30 วัน ถอนแยกต้นที่อ่อนแอออกไป แล้วย้ายลงแปลงปลูก ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 40 เซนติเมตร ระหว่างแถว 60 เซนติเมตร

โดยปลูกเป็นหลุมบนแปลง จากนั้นใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมโคนต้น เพื่อรักษาความชื้นให้น้ำวันละ 2 ครั้ง ให้ดินมีความชุ่มชื้น แต่ไม่ถึงกับแฉะ

การใส่ปุ๋ย
รองก้นหลุมก่อนปลูกด้วยปุ๋ย สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 เพื่อ เ ส ริ ม สร้างการเจริญเติบโตให้ต้นกล้าหลังย้ายกล้าลงแปลงปลูกได้ 15 วัน ใส่ปุ๋ย สูตร 25-7-7 เพื่อบำรุงต้น โดยโรยข้างๆ แถวของกะหล่ำดอก แล้วพรวนดินกลบเมื่ออายุประมาณ 30-40 วันหลังย้ายปลูก ใส่ปุ๋ย สูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 เพื่อขยายขนาด เพิ่มคุณภาพ