Tuesday, 21 May 2024

กราบหัวใจ “ผู้ว่าปทุมฯ” ให้หมดกระเป๋า ช่วยซื้อนมให้แม่ลูกอ่อน ห่วงเด็กเล็กไม่มีนมกิน

วันนี้พี่เหลือเงิ นติ ดกระเป๋า 18,000 บาท ขอให้นำไปช่วยเหลือเด็กเล็กด้วย ช่วง C v หลายคนอาจลำบาก อะไรที่พอช่วยกันได้ก็ช่วยกันผู้ว่าปทุมฯผู้ว่าเด็กเล็กซื้อนมแม่ลูกอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีปทุมธานีผู้ว่าราชการช่วยเหลือน้ำใจแบ่งปันผู้ว่าปทุมฯ ห่วงเด็กเล็กไม่มีนมกิน ควั กให้หมดกระเป๋าช่วยซื้อนมให้แม่ลูกอ่อน

ท่ามกลางวิ ก ฤ ต ยังมีเรื่องราวดีๆ ช่วยกันสู้ วันนี้ (21 ก.ค.64) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี เผยข้อความจาก น.ส.ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานงานโครงการจัดหานมให้หญิงตั้งครรภ์ แม่ลูกอ่อน และเด็กเล็ก ช่วงนี้ จ.ปทุมธานี ซึ่งระบุว่า ภายหลังการหารือเรื่อง รพ.สนาม กับผู้เกี่ยวข้อง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ชวนคุยต่อ ในสถานการณ์ทุกวันนี้ ซึ่งหลายคนอาจเดื อ ดร้ อ น หลายคนอาจลำบาก

ผู้ว่าฯ ชัยวัฒน์ย้ำว่า “พี่เป็นห่วงผู้หญิงท้อง แม่ลูกอ่อน และเด็กๆ จะมีนมกินกันรึเปล่า บางคนครอบครัวต กงาน ไม่มีเงิ น จะหานมจากที่ไหน สุขภาพแม่น่าจะส่งผลต่อสุขภาพลูก สุขภาพลูกน่าจะส่งผลต่ออะไรอีกหลายอย่าง” จากนั้น ผู้ว่าฯ ก็ขยับกระเป๋าตังค์ พร้อมพูดว่า ”วันนี้พี่เหลือเงินติ ดกระเป๋า 18,000 บาท ขอให้นำไปช่วยเหลือเด็กเล็กด้วย ช่วงที่หลายคนอาจลำบาก อะไรที่พอช่วยกันได้ก็ช่วยกัน“

น.ส.ฐิต์ณัฐ เผยด้วยว่า พวกเราเสนอว่า “เครือข่ายทางวัฒนธรรมจะช่วยเราได้ ใครเดือ ดร้ อ นแจ้งมา เราก็ส่งนมไปให้ หรือให้ศูนย์วัฒนธรรมหรือวัดไปมอบให้ ถ้าไม่สะดวกอาจจะโอนเงิ นให้ซื้อนมเลยก็ได้ ถ้าจำเป็นต้องช่วยเหลือเรื่องข้าวสารอาหารแห้งด้วย ก็จะไปขอรับที่จวนผู้ว่าฯ งานอื่นถ้าพอวางมือได้จะขอวางมือก่อน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้พ้นโควิดก่อน

ผู้ว่าฯฟังพวกเราแล้วชมว่าดีมาก และพูดเหมือนทุกครั้งว่า “การช่วยเหลือผู้อื่น คือการช่วยเหลือตัวเราเอง ช่วยผู้อื่นพ้ นทุ ก ข์เราก็สุขตามไปด้วย”

วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Cr.ที่มา https://news.ch7.com/
เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า