Saturday, 13 July 2024

กราบสาธุ “หลวงปู่แสง” พระป่า ก ร ร มฐานสายหลวงปู่มั่น ผู้หยั่งรู้วิถีชีวิตสมถะ เรียบง่าย

วันนี้เรา มีประวัติศาสตร์ตำนาน อภินิหารพระเกจิ ความลี้ลับไสยศาสตร์ เพราะในประเทศไทยของเรานั้น ต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้เราขอมานำเสนอเรื่องเล่าหลวงปู่แสง จนฺทวํโส มาให้อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลย

หากกล่าวถึง หลวงปู่แสง จนฺทวํโส ท่านเกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2454 บ้านโพนตูม อำเภอนาแก ตำบลก้านเหลือง จ.นครพนม ท่านยังเป็นอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง อุปสมบทเมื่ออายุ 19 ปี ที่วัดศรีสำราญๆ ต.ก้านเหลือง จ.นครพนม พระอุปัชฌายะ พระอินทรบวชเณรหน้าไฟ ตอนอายุ 19 หลังจากบวชส่ง ศ พ คุณตาสู่จิตกาธารแล้ว ท่านจะสึก

เจ้าอาวาสไม่ยอมสึกให้ ท่านจึงธุดงค์ไปทาง ขอนแก่น บ้านไผ่ ร้อยเอ็ด จนถึงอำเภอเขมราฐ ใช้เวลา 7 เดือน พร้อมอุปสมบทเป็นพระภิกษุฉายา จนฺทวํโส นามพระอุปัชฌายะ พระครูบริหารเกษมรัฐ วัดบ้านแก้ง อำเภอเข็มราช จังหวัดอุบลราชธานี หลวงปู่แสงท่านเป็นพระป่าก ร ร มฐานศิษย์สาย

ท่านใช้เวลาเล่าเรียนนักธรรมตรี โท เอก จนสำเร็จ หลวงปู่แสง จนฺทวํโส เป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย เอาใจใส่การศึกษาปฏิบัติธรรม มีความรู้ความเห็นลึกซึ้ง มีปฎิภาณเทศนาแจ่มแจ้ง โวหารไพเราะจับใจ และยังสำเร็จฌาณสมาบัติขั้นสูง เพียงท่านจับมือใครคนนั้น ท่านจะรู้หม ด ทุ กเรื่องในตัวคนนั้น

ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระศาสนา ต่อมาท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูอุดมรังษี อดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง ตอนนี้หลวงปู่แสง จนฺทวํโส ตอนนี้ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่ ท่านอายุ 108 ปี พรรษา 89 อปฺปเกนปิ เมธาวี ปาภเฏน วิจกฺขโณ สมุฏฐาเปติ อตฺตานํ อณํ อคฺคึว สนฺธมํ : ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ย่อมตั้งตนได้ด้วยต้นทุนแม้น้อยเหมือนคนก่อไฟน้อยขึ้นฉะนั้น .

เคล็ดลับ 108 ปี ยังใช้ชีวิตปกติ นางชุติมนต์ เหลนผู้คอยอุปัฏฐาก เผยว่า แม้อายุจะล่วงเลย 108 ปี พรรษา 89 แต่สายตาหลวงปู่แสงยังดี หากจะอ่านหนังสือจะใส่แว่น ชอบสนทนาสนุกสนานติดตลกไม่ถือเนื้อถือตัว ไม่เคยเจ็บป่วย เคยเข้าโรงพยาบาลแค่ 1 ครั้งด้วยสาเหตุอุจ จ า ร ะอุดตัน ไม่เคยนอนกางมุ้ง แต่ยุงก็ไม่กั ด เป็นคนที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาว อากาศหนาวเหน็บเพียงใด จะใส่แค่สบงห่มด้วยจีวร ปล่อยวางไม่ยึดติดกับวัตถุใด และความสุขสบาย

เคล็ดลับที่หลวงปู่แสง อายุยืนคือ ชอบฉันท์เนื้อปลา นมยี่ห้อแอนชัวร์ โอวัลติน มะละกอ กล้วยน้ำหว้า ส่วนมะขามหวานจะชอบเป็นพิเศษ และท่านยังปลูกกล้วย มะขามไว้ที่บ้านเกิด ทุ ก ต้นจะออกลูกดกจ นเป็นที่น่าแปล กใจ

จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านทางเพจไม่ได้สนับสนุนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใดๆ นะคะ “วันที่ชีวิตไม่ขา ดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี”

ขอบพระคุณข้อมูลจากแหล่งที่มา : ข่าวสด , kidnanเรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า