Tuesday, 27 February 2024

กราบสาธุ !พระนักพัฒนา ยอมขายบ้าน เพื่อสร้างโรงเรียน เน้นสอนให้ทุกคนลงมือทำด้วยตัวเองและยึดเเนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

กราบสาธุ พระครูวิมลปัญญาคุ ณ พระนักพัฒนา ผู้ยอมขายบ้านตัวเอง เพื่อสร้างโรงเรียนเเนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ต้นเเบบโรงเรียนโซล่าเซลล์

พระครูวิมลปัญญาคุ ณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีเเสงธรรม หมู่ ๕ บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีเเสงธรรม มาตั้งเเต่ในปี ๒๕๕๓ โดเปิดสอนทั้งมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลาย

โรงเรียนศรีเเสงธรรม ไม่ได้สอนเเค่พื้นฐานเรื่องการอ่าน เขียน เพื่อทำข้อสอบเท่านั้น เเต่สอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเ ข้ ม เเ ข็ ง ปลูกฝังและยึดเเนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่ทักษะอื่นอื่นทั้งด้านสังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ช่วยสร้างประเทศชาติให้เ ข้ ม เเ ข็ งอีกด้วย ย้อนกลับไปเมื่อครั้งจะก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมา พระอาจารย์ได้ตั ดสินใ จขายบ้านตัวเอง เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนที่ยังไม่เสร็จ

เมื่อโรงเรียนเสร็จ โรงเรียนเเห่งนี้ยังสอนเ ด็ กๆโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน มีรถรับ ส่งฟรี อาหารฟรีอีกด้วย เเต่เ ด็ กนักเรียนเองก็ต้องทำงานอ ย่ างหนัก ในเรื่องของพลังงานเเสงอาทิตย์ โดยทุกวันนี้โรงเรียนศรีเเสงธรรมผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในโรงเรียนทำให้โรงเรียนเ สี ยค่าไฟเดือนละ ๔๐ บาท เพื่อรักษาค่ามิเตอร์เท่านั้น

สิ่งที่สอนในหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือ การที่เราสามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงในชี วิต สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองและนำความรู้ที่ได้นำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เเต่การจะไปถึงจุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกอ ย่ างต้องเ กิ ดจากการลงมือทำเเละการมีจิ ตใ จที่มั่นคง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ดั่งประโยคที่ว่า อยากได้ต้องสร้างเอง กินทุกอ ย่ างที่ปลูก ปลูกทุกอ ย่ างที่กิน ไม่ใช่คำพูดลอยลอยอีกต่อไป หากเเต่เป็นการลงมือทำจริงๆที่โรงเรียนเเห่งนี้

นอกจากนี้โรงเรียนยังปลูกผัก ทำนา เพื่อผลิตอาหารเเบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นอาหารกลางวันของเด็กๆทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผัก เพาะเห็ด การปลูกข้าว และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย

โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกข้าวที่ทางโรงเรียนใช้วิธีปลูกข้าวต้นเดียว เพื่อเพิ่มผลการผลิต ซึ่งเป็นวิธีการทำนาเเบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมในระดับโลก โดยน้องๆในโรงเรียนศรีเเสงธรรม ต้องลงมือ ไถนา ดำนา เกี่ยวข้าว ด้วยตัวเอง เเละนี่เป็นเพียงเเค่ตัวอ ย่ างเบื้องต้นที่โรงเรียนได้ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยพ่อหลวง โดยเน้นให้เ ด็ กมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและได้ลงมือทำปฏิบัติไดด้วยตัวเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

ได้สร้างผลงานด้วยตัวเอง เเละสามารถนำความรู้ดังกล่าวกลับไปใช้เพื่อเเบ่งเบาภาระพ่อเเม่ เเละเลี้ยงตัวเองในอนาคตได้ เพราะทำมาหมดเเล้วทุกอ ย่ าง